- Dessa rosttröga stål förlänger livslängden på konstruktionen och har låga eller inga underhållskostnader. Oftast tänker man på galvaniserad plåt eller aluminium när man vill undvika korrosion eller rost, men detta är ett starkare och mer ekonomiskt alternativ, säger Johan Broback, ansvarig för SSAB Europes varmvalsade tunnplåts-produkter.

W står för ”Weather Resistant”, väderbeständig på svenska. Det betyder att stålet är så gott som underhållsfritt och inte behöver någon traditionell ytbehandling. Istället oxiderar ytan när den exponeras för omväxlande torrt och blött väder, och stålet får på så vis sitt karakteristiska utseende.

På ytan bildas ett tätt och kompakt oxidskikt som hindrar korrosionen från att fortsätta. Ytan ger ett skydd som efter tio år uppvisar mindre än hälften så mycket frätattacker som vanligt kolstål.
W-stål kan användas målad eller omålad. När stålet är målat har det en fördel jämfört med traditionellt stål eftersom det är mer motståndskraftigt mot korrosion vid skador på den målade ytan. W-stål med dess täta yta är utvecklat för att även användas utan färglager.

W-stål används huvudsakligen för broar, grunder, containrar och inom tågindustrin, där det tuffa, hållbara och starka stålet bidrar till ökad livslängd och minskade underhållskostnader. Dessa stål kan ge lätta konstruktioner kombinerat med högt korrosionsmotstånd.

Följande väderbeständiga stålsorter finns tillgängliga hos SSAB: Domex 355W, Domex 550W, Domex 700W, Docol 355W, Docol 700W, COR-TEN® A, COR-TEN® B, COR-TEN® B-D, Optim 550W, Optim 960W.

SSAB är stolt sponsor av skid-VM 2015. Kom och besök SSAB i innovationspaviljongen på arenaområdet.


Bild:Hoppbackarna på Lugnets skidarena i Falun, Sverige färdigställdes för 40 år sedan med Domex 355W.