Strenx® 900 Plus

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® 900 Plus är ett konstruktionsstål som garanterar en lägsta sträckgräns på upp till 900 MPa. Strenx® 900 Plus ger en unik kombination av hållfasthet och seghet tillsammans med förstklassiga verkstadsegenskaper. Typiska tillämpningar är lastbärande konstruktioner, som kräver låg vikt. Strenx® 900 Plus uppfyller kraven i EN 10 025-6 för S890QL.

  Fördelarna omfattar:

  • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott.
  • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet.
  • Svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet.
  • Exceptionell enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser

  Dimensionsintervall

  Strenx® 900 Plus levereras som längdskuren plåt i tjocklekar 2.0 - 8.0 mm. Strenx® 900 Plus finns i bredder upp till 1600 mm och längder upp till 16000 mm beroende på tjocklek. Kontakta din säljare för mer information om dimensioner.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH 1)
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   Min. inre bockningsradie för en bockning på 90°
   2.0 - 8.00.079 - 0.315 900130 940 - 1100136 - 159 11 3.0 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas och garanteras i både tvärs- och längsriktningen.

    1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Stålsort Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm
     Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm
     Strenx® 900 Plus 1) 30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      1) Slagprovning enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6mm. För tjocklekar mellan 6.0 - 8.0 mm används Charpy V provstavar med reducerad storlek. Det minsta angivna värdet är då proportionellt till provstavens tvärsnitt jämfört med en provstavi normal storlek (10 x 10 mm).

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Altot
       (min %)
       0.18 0.50 1.70 0.020 0.010 0.018
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 2.0 - 8.00.079 - 0.315
         Typ CET(CEV) 0.34 (0.50)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          Typ CET(CEV)
          2.0 - 8.00.079 - 0.315
          0.34 (0.50)
          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Längd och bredd

          Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

          SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

          Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt.

          Form

          Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass A.

          Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Strenx® Plus finns med valsad yta, betad yta finns endast i vissa tjocklekar. Produkten är termomekanisktvalsad och ytterligare bearbetad för slutliga egenskaper.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Strenx® Plus har mycket god svetsbarhet med bra seghet och hållfasthet i svetsarna. Strenx® Plus har goda formnings- och skärningsegenskaper.

          Strenx® Plus lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 400 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.