Varför ska du välja precisionsrör med högre förlängning?

Hur bra bockningsresultat som kan uppnås beror på precisionrörets brottförlängning.

Precisionsrör med högre förlängning har många fördelar såsom möjligheten att använda snävare bockningsradier, uppnå en jämnare bockkvalitet och sänka skrotningskostnaderna. Den höga förlängningen vid brott förenklar dessutom andra formningsprocesser, såsom expansion och tillplattning.

Precisionsrör med en mindre bockningsradie har också fördelar när det gäller designen. Rören kan användas när du vill ha skarpa hörn, där det finns begränsat utrymme på grund av omgivande struktur eller där antalet delar som ska svetsas samman ska minskas. Den mindre bockningsradien möjliggör en ny typ av design som skiljer sig från andra jämförbara produkter.

Förlängningen vid brott för SSAB Form Tube 220 är minst 28 procent medan garantiförlängningen som krävs enligt standarden EN 10305 är 23 procent. SSAB Form-rör har den bästa förlängningen i sin klass, vilket gör rören perfekta för bockning, expandering och tillplattning. Precisionsrörens höga förlängning ger många fördelar till slutprodukten: lägre kostnader, effektivare materialanvändning, kortare ledtider, tidsbesparingar och enklare produkthantering.

SSAB Form Tube uppfyller kraven enligt standarden EN 10305 och överträffar i många avseenden standardens krav, såsom exempelvis förlängning. Rören finns i flera olika hållfasthetsnivåer: 220, 320 och 420 MPa och med flera olika beläggningsalternativ: betat varmband, kallvalsat och metallbelagt.

 

The Fladdermusen chair

Foto från vår kund Ab Varax-products Oy.


Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkt Förlängning, A [%] EN 10305 steel grade Förlängning, A [%]
  SSAB Form Tube 220  28  E220 + CR2  23
  SSAB Form Tube 320  23  E320 + CR2  19
  SSAB Form Tube 420  14  E420 + CR2  12
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse