SSAB Weathering 960

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Med sina korrosionsbeständiga egenskaper minimerar SSAB Weathering 960 behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel.

  SSAB Weathering 960 ger god färgvidhäftning. Intervallen för ommålning kan förlängas avsevärt jämfört med vanligt kolstål eftersom SSAB Weathering-stål har förmåga att bilda ett patinaskikt om färgskiktet skadas, vilket minimerar korrosionssprickor under färgen och hämmar bildandet av porös expanderande rost.

  Utöver låga underhållskostnader innebär det minskade behovet av korrosionsskydd mindre förbrukning av färg och lösningsmedel, vilket gör SSAB Weathering 960 till ett miljövänligt stålval.

  I tillverkningen bidrar stålet till att höja produktiviteten tack vare sin goda formbarhet, seghet och svetsbarhet.

  Stålets höga hållfasthet i kombination med dessa egenskaper gör det lättare att bygga lättare, starkare produkter med högre nyttolast och lägre bränsleförbrukning. Typiska användningsområden är containrar, järnvägsvagnar med mera.

  Dimensionsintervall

  SSAB Weathering 960 finns i tjocklekar på 3.00–6.00 mm och i bredder upp till 1860 mm som coil, slittad coil och formatklippt tunnplåt i längder på upp till 12.3 m, med skuren kant eller råkant.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkttyp Tjocklek
   (mm)
   Provriktning
   Sträckgräns ReH
   (min MPa)
   Brottgräns Rm
   (min MPa)
   Förlängning A80 1)
   (min %)
   Förlängning A5 2)
   (min %)
   Min. inre bockningsradie för en bockning på 90°
   (x t)
   Varmvalsad bandplåt 3.00 - 6.00 L 960 1000 5 7 3.5
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Provningsriktning L = Längsriktning.

    1) A80-värdet gäller tjocklekar < 3.00 mm.

    2) A5-värdet gäller tjocklekar ≥ 3.00 mm.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     27 J / -40 °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -40 °C
      Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cu
       (max %)
       Cr
       (max %)
       Ni
       (max %)
       0.12 0.30 1.20 0.020 0.010 0.70 1.60 0.50
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Toleranser

        SSAB Weathering levereras med SSAB Weathering-toleranser. Snävare toleranser finns på begäran.

        Tjocklek

        Tjocklekstoleranserna motsvarar ⅔ av EN 10051 som standardvärde.

        Längd och bredd

        Bredd- och längdtoleranser enligt SSABs standard som erbjuder snävare toleranser jämfört med EN 10051.

        För coil och tunnplåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

        För coil och tunnplåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

        Längdtoleranser gäller endast formatklippt tunnplåt.

        Form

        Formtoleranser enligt EN 10051.

        Planhet

        Planhetstoleranserna garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

        Planhetsgarantier gäller endast formatklippt tunnplåt.

        Ytegenskaper

        Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

        Leveranstillstånd

        Termomekaniskt valsad.

        Yttillstånd

        SSAB Weathering 960 finns med valsad eller betad yta med råkant eller skuren kant.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        SSAB Weathering 960 lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 400 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper.

        SSAB Weathering 960 har god svetsbarhet. Kraven på de mekaniska egenskaperna över svetsen beror på tillämpningen och ytterligare information om optimala värden kan ges av SSABs tekniska kundsupport.För att få samma korrosionsbeständighet i svetsen som i grundmaterialet bör särskilda tillsatsmaterial användas.

        Målning av SSABs väderbeständiga stål är enkelt och ger god färgvidhäftning. Detta kan ytterligare förlänga komponentens underhållsintervall.

        För att säkerställa att patinan får en enhetlig färg måste alla orenheter avlägsnas från stålets yta. Organiska föroreningar som olja eller skyddande fetter måste tvättas bort med lämpligt lösningsmedel. Ytoxidering, oxider eller rost kan tas bort genom kulblästring eller betning. Detta påskyndar också patinabildningen. Blästring rekommenderas inte för tjocklekar under 4 mm. Ytan på obearbetat, väderbeständigt stål kan förpatineras genom att upprepade gånger låta ytan bli våt och torr.

        För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

        Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

        Kontakt information

        www.ssab.com/contact