SSAB Weathering 355NL

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

SSAB Weathering 355NL är ett normaliserat konstruktionsstål med god väderbeständighet. Stålet har egenskaper som gör det mycket användarvänligt. Ytkvaliteten, måttnoggrannheten och egenskapernas jämnhet hör till de bästa på marknaden. Tack vare sina goda egenskaper främjar dessa stål miljövänlig byggnation och hållbar utveckling.

SSAB Weathering 355NL ger tunga stålkonstruktioner som broar tydliga prestandafördelar. Tack vare stålets motstånd mot atmosfärisk korrosion finns det inget behov av ytterligare beläggningar, som t.ex. målning av stålkonstruktioner. Därför kan betydande kostnadsfördelar uppnås i tillämpningar där en mörkbrun patina önskas på stålytan. Stålytan kan dock blästras och målas med samma metoder som för vanliga stålsorter. Tack vare stålets speciella legering håller målningen ungefär dubbelt så lång tid som för en vanlig målad stålsort.

SSAB Weathering 355NL har betydligt högre korrosionsbeständighet än de vanliga konstruktionsstål som ofta används utomhus. Den höga väderbeständigheten beror på oxidskiktet, alltså patinan. Den elegant bruna patinerade ytan utmärker sig arkitektoniskt. Patinan blir först gulaktig och så småningom mörkbrun.

SSAB Weathering 355NL uppfyller eller överträffar kraven på S355J5W+N i EN 10025-5. Dubbel certifiering och CE-märkning kan fås på begäran.

Dimensionsintervall

SSAB Weathering 355NL finns i tjocklekar på 5.0–100.0 mm.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns ReH
  (min MPa)
  Brottgräns Rm
  (MPa)
  Förlängning A5
  (min %)
  5.00 - 16.000.197 - 0.6299 355 470 - 630 20
  16.01 - 40.000.6303 - 1.575 345 470 - 630 20
  40.01 - 100.001.575 - 3.9370 335 470 - 630 19
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Dragprovet görs tvärs valsriktningen enligt EN 10025-1 och EN 10025-5.

   Certifikat:

   SSAB Weathering 355NL erbjuder två olika certifikat.

   EN 10204-3.1 till SSAB Weathering 355NL och S355J5W+N.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Stålsort Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
    SSAB Weathering 355NL 27 J / -50 °C
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Stålsort
     SSAB Weathering 355NL
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     27 J / -50 °C
     Slagprovet görs längs valsriktningen enligt EN 10025-1 och EN 10025-5.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cu
      (max %)
      Cr
      (max %)
      Ni
      (max %)
      0.16 0.50 1.50 0.020 0.010 0.55 0.80 0.50
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 5.0 - 100.00.20 - 3.937
        Typiskt CEV 0.49
        CEV
        (max %)
        0.52
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Tjocklek (mmin)
         Typiskt CEV
         5.0 - 100.00.20 - 3.937
         0.49
         Tjocklek (mmin)
         CEV
         (max %)
         5.0 - 100.00.20 - 3.937
         0.52

         Toleranser

         Tjocklekstolerans: ¾ av kravet i EN 10029 klass A. Längd och bredd enligt EN 10029.

         Planhetstolerans 6 mm/m.

         Ytbeskaffenhet enligt EN 10163-2 klass B subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Normaliserad (N).

         Kan beställas som blästrad och grundmålad.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning:
         SSAB Weathering NL-stål är lätt att svetsa. Alla konventionella svetsmetoder kan användas. Om den svetsade konstruktionen ska vara utförd i enlighet med standard EN 1090-2 ska även tillsatsmaterialen följa standard EN 1090-2. Förvärmning ska bestämmas enligt standarden EN 1011-2. Tillsatsmaterial med låg vätehalt (HD ≤ 5 ml/100 g) minimerar risken för vätesprickning och minskar behovet av förvärmning.
          

         Formning upp till 20 mm:
         Minsta inre bockningsradie 2 x tjockleken kan användas i både längs- och tvärriktningen i 90 graders trepunktsbockning. Dynbredden bör vara minst 10 x tjockleken. Var uppmärksam på de skurna kanterna i bockningsområdet, och alla större sprickor eller grader ska avlägsnas. Det är också viktigt att se till att plåtytan är felfri (fri från repor) i deformationsområdet innan bockning.

          

         Ytbehandling:
         För att uppnå ett jämnt och vackert patinaskikt bör valshud avlägsnas. Det kan utföras antingen genom betning eller blästring.

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

         Kontaktinformation

         www.ssab.com/contact