SSAB Weathering 355NL

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Weathering 355NL är ett normaliserat konstruktionsstål med god väderbeständighet. Stålet har egenskaper som gör det mycket användarvänligt. Ytkvaliteten, måttnoggrannheten och egenskapernas jämnhet hör till de bästa på marknaden. Tack vare sina goda egenskaper främjar dessa stål miljövänlig byggnation och hållbar utveckling.

  SSAB Weathering 355NL ger tunga stålkonstruktioner som broar tydliga prestandafördelar. Tack vare stålets motstånd mot atmosfärisk korrosion finns det inget behov av ytterligare beläggningar, som t.ex. målning av stålkonstruktioner. Därför kan betydande kostnadsfördelar uppnås i tillämpningar där en mörkbrun patina önskas på stålytan. Stålytan kan dock blästras och målas med samma metoder som för vanliga stålsorter. Tack vare stålets speciella legering håller målningen ungefär dubbelt så lång tid som för en vanlig målad stålsort.

  SSAB Weathering 355NL har betydligt högre korrosionsbeständighet än de vanliga konstruktionsstål som ofta används utomhus. Den höga väderbeständigheten beror på oxidskiktet, alltså patinan. Den elegant bruna patinerade ytan utmärker sig arkitektoniskt. Patinan blir först gulaktig och så småningom mörkbrun.

  SSAB Weathering 355NL uppfyller eller överträffar kraven på S355J5W+N i EN 10025-5. Efter överenskommelse kan de levereras dubbelcertifierade.

  Dimensionsintervall

  SSAB Weathering 355NL finns i tjocklekar på 5.0–100.0 mm.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH
   (min MPa)
   Brottgräns Rm
   (MPa)
   Förlängning A5
   (min %)
   5.00 - 16.000.197 - 0.6299 355 470 - 630 20
   16.01 - 40.000.6303 - 1.575 345 470 - 630 20
   40.01 - 100.001.575 - 3.9370 335 470 - 630 19
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Dragprovet görs tvärs valsriktningen enligt EN 10025-1 och EN 10025-5.

    Certifikat:

    SSAB Weathering 355NL erbjuder två olika certifikat.

    EN 10204-3.1 till SSAB Weathering 355NL och S355J5W+N.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Stålsort Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     SSAB Weathering 355NL 27 J / -50 °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Stålsort
      SSAB Weathering 355NL
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -50 °C
      Slagprovet görs längs valsriktningen enligt EN 10025-1 och EN 10025-5.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cu
       (max %)
       Cr
       (max %)
       Ni
       (max %)
       0.16 0.50 1.50 0.020 0.010 0.55 0.80 0.50
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 5.0 - 100.00.20 - 3.937
         Typiskt CEV 0.49
         CEV
         (max %)
         0.52
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          Typiskt CEV
          5.0 - 100.00.20 - 3.937
          0.49
          Tjocklek (mmin)
          CEV
          (max %)
          5.0 - 100.00.20 - 3.937
          0.52
          CET and CEV formula

          Toleranser

          Tjocklekstolerans: ¾ av kravet i EN 10029 klass A. Längd och bredd enligt EN 10029.

          Planhetstolerans 6 mm/m.

          Ytbeskaffenhet enligt EN 10163-2 klass B subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Normaliserad (N).

          Kan beställas som blästrad och grundmålad.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning:
          SSAB Weathering NL-stål är lätt att svetsa. Alla konventionella svetsmetoder kan användas. Om den svetsade konstruktionen ska vara utförd i enlighet med standard EN 1090-2 ska även tillsatsmaterialen följa standard EN 1090-2. Förvärmning ska bestämmas enligt standarden EN 1011-2. Tillsatsmaterial med låg vätehalt (HD ≤ 5 ml/100 g) minimerar risken för vätesprickning och minskar behovet av förvärmning.
           

          Formning upp till 20 mm:
          Minsta inre bockningsradie 2 x tjockleken kan användas i både längs- och tvärriktningen i 90 graders trepunktsbockning. Dynbredden bör vara minst 10 x tjockleken. Var uppmärksam på de skurna kanterna i bockningsområdet, och alla större sprickor eller grader ska avlägsnas. Det är också viktigt att se till att plåtytan är felfri (fri från repor) i deformationsområdet innan bockning.

           

          Ytbehandling:
          För att uppnå ett jämnt och vackert patinaskikt bör valshud avlägsnas. Det kan utföras antingen genom betning eller blästring.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

          Kontakt information

          www.ssab.com/contact