Rostiga stolpar från SSAB ramar in asfaltbana på Lugnet i Falun

På idrottsanläggningen Lugnet i Falun finns sedan en tid en iordninggjord motionsbana utlagd i terrängen. Banan är belagd med röd asfalt och förses nu med 110 stycken belysningsstolpar. Stolparna är 6 meter höga och kommer med tiden att anta en rostbrun färg. Allt för att estetiskt passa in i omgivningarna.

Banan är anpassad för rullstolar och används av såväl cyklister och löpare som gående och skate-boardåkare. Hela projektet är ett samarbete mellan olika verksamheter i kommunen tillsammans med flera föreningar och ideella insatser. Bana sträcker sig tre kilometer och är sex meter bred - fyra meter asfalt och två meter grus - för att tillgodose alla behov.

– Vi på Fritidsförvaltningen fick ta över ett projekt och tillsammans med Kulturförvaltningen kom vi överens om utformningen. Allt skulle passa bra in i övrig miljö och då det fanns andra stolpar och skylthållare i ”rostigt” utförande så föll det sig naturligt att även de här stolparna skulle se likadana ut, säger Tomas Terner, ansvarig ingenjör på Fritidsförvaltningen i Falun.

De specialanpassade stolparna står sex meter höga ovan mark och är rullformade till en 12-kantig form från en plan plåt. Själva processen är en utvecklad av företaget Northcone i Borlänge. Deras unika 3D teknik möjliggör tunna, starka och lätta stolpar.

– Det här jobbet var lite utanför det vanliga vi gör. Utseendet och den enhetliga designen styr formen på stolpen så den passar in i omgivningen. Vi har skapat en 12-kantig form som i slutändan precisionssvetsas, säger Johan Thor säljansvarig på Northcone. Materialet är SSAB Weathering 355, något vi vanligtvis inte använder. Så det var också en utmaning.

SSAB tillverkar en rad olika stålkvaliteter och dotterbolaget Tibnor lagerför, distribuerar och säljer stålet. Dessutom tillhandahåller man teknisk kompetens för att på bästa sätt dra nytta av olika materials egenskaper.

– Just SSAB Weathering 355 passade väldigt bra in på det här projektet och tillsammans med Northcone kom vi fram till en bra lösning. Deras erfarenhet med 3D rullformning kom bra till pass, säger Lasse Brandt, produktspecialist på Tibnor.

Krocksäkra park- och gatustolpar

Northcone är ett litet företag som specialiserat sig på lyktstolpar för olika miljöer och applikationer. Med en unik tillverkningsprocess så kan de skapa robusta konstruktioner i tunna och starka material men som viker sig om en bil råkar köra in i stolpen. Något som är ett krav från en av de största kunderna – Trafikverket.

– Vanligtvis gör vi standarstolpar till Trafikverket (som ska vika sig vid en ev. kollision) i ett annat material och nu visade det sig att vi även kan anpassa vår produktion till stolpar i rosttrögt SSAB Weathering-stål, säger Johan Thor.

Belysningsstolpar i SSAB Weathering på Lugnet i Falun