SSAB Laser® 460ML Plus

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

SSAB Laser® 460ML Plus är ett avancerat termomekaniskt valsat svetsbart finkornigt stål för laserskärning och kallformning. SSAB-garantin för planhet, både före och efter laserskärning, är ≤ 3 mm/m avvikelse.

SSAB Laser® 460ML Plus uppfyller och överträffar kraven för S460ML i EN 10025-4. Dubbel certifiering och CE-märkning kan fås på begäran.

Dimensionsintervall

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Leveransformat Tjocklek
  (mmin)
  Bredd
  (mmin)
  Längd
  (mmin)
  SSAB Laser® 460ML Plus Varmvalsad plåt 10.0 - 25.00.394 - 0.984 1000 - 330039.37 - 129.9 2000 - 1500078.74 - 590.55
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Mekaniska egenskaper

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Sträckgräns ReH
    (min MPa)
    Brottgräns Rm
    (MPa)
    Förlängning A5
    (min %)
    Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90° 1)
    (x t)
    460 540 - 720 17 1.0
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     De mekaniska egenskaperna provas tvärs valsningsriktningen.

     1) Bockningsgarantin gäller i både längs- och tvärsriktning.

     Slagseghet

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      40 J / -50 °C
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
       40 J / -50 °C
       Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

       Kemisk sammansättning (chargeanalys)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        C
        (max %)
        Si
        (max %)
        Mn
        (max %)
        P
        (max %)
        S
        (max %)
        CEV
        (max )
        0.13 0.03 1.6 0.020 0.015 0.39
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Alla SSAB Laser® -stål är aluminiumtätade (Al ≥ 0.015 %) och finkornsbehandlade. Dessutom kan niob (Nb), vanadin (V), titan (Ti) och/eller bor (B) användas som enstaka legeringselement eller i vilken kombination som helst.

         Toleranser

         Alla SSAB Laser® -produkter levereras med SSAB Laser® -toleranser, vilket innebär ökade garantier jämförliga motsvarande EN-standarder. Detaljerad information finns på ssab.com.

         Tjocklek

         SSAB Laser® -toleranserna motsvarar ¾ av EN 10029 som standard.

         Bredd

         -0/+4–10 mm beroende på tjocklek.

         Längd

         Dölj/visa specifika kolumner Redigera
         Välj kolumner att visa
          Nominell längd
          (mm)
          Toleranser
          (mm)
          2000 ˂ l ≤ 10000 - 0 / + 15
          10000 ˂ l ≤ 15000 - 0 / + 20
          Jämför parametrar

          Välj en parameter att jämföra

          Jämförelse

           Nominell längd
           (mm)
           2000 ˂ l ≤ 10000
           Toleranser
           (mm)
           - 0 / + 15
           Nominell längd
           (mm)
           10000 ˂ l ≤ 15000
           Toleranser
           (mm)
           - 0 / + 20

           Planhet

           ≤ 3 mm/m avvikelse från planhet för både leveranstillstånd och laserskurna delar.

           Ytegenskaper

           Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

           Leveranstillstånd

           Termomekaniskt valsad.

           Yt- och kanttillstånd

           Varmvalsad plåt: obetad yta och skurna kanter som standard.

           Tillverkning och andra rekommendationer

           Alla SSAB Laser® -produkter har optimerats för laserskärning, kallformning och svetsning.

           SSAB Laser® ML Plus är ett avancerat termomekaniskt valsat svetsbart finkornigt stål för laserskärning och kallformning. Det är inte lämpligt för värmebehandling vid temperaturer över 580 °C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

           För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

           Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

           Kontakt information

           www.ssab.com/contact