SSAB Laser® 420ML Plus

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Laser® 420ML Plus är ett avancerat termomekaniskt valsat svetsbart finkornigt stål för laserskärning och kallformning. SSAB-garantin för planhet, både före och efter laserskärning, är ≤ 3 mm/m avvikelse.

  SSAB Laser® 420ML Plus uppfyller och överträffar kraven för S420ML i EN 10025-4. Dubbel certifiering och CE-märkning kan fås på begäran.

  Dimensionsintervall

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Leveransformat Tjocklek
   (mmin)
   Bredd
   (mmin)
   Längd
   (mmin)
   SSAB Laser® 420ML Plus Varmvalsad plåt 10.0 - 25.00.394 - 0.984 1000 - 330039.37 - 129.9 2000 - 1500078.74 - 590.55
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Mekaniska egenskaper

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Sträckgräns ReH
     (min MPa)
     Brottgräns Rm
     (MPa)
     Förlängning A5
     (min %)
     Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90° 1)
     (x t)
     420 520 - 680 19 1.0
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      De mekaniska egenskaperna provas tvärs valsningsriktningen.

      1) Bockningsgarantin gäller i både längs- och tvärsriktning.

      Slagseghet

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
       40 J / -50 °C
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
        40 J / -50 °C
        Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

        Kemisk sammansättning (chargeanalys)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         C
         (max %)
         Si
         (max %)
         Mn
         (max %)
         P
         (max %)
         S
         (max %)
         CEV
         (max )
         0.12 0.03 1.6 0.020 0.015 0.38
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Alla SSAB Laser® -stål är aluminiumtätade (Al ≥ 0.015 %) och finkornsbehandlade. Dessutom kan niob (Nb), vanadin (V), titan (Ti) och/eller bor (B) användas som enstaka legeringselement eller i vilken kombination som helst.

          Toleranser

          Alla SSAB Laser® -produkter levereras med SSAB Laser® -toleranser, vilket innebär ökade garantier jämförliga motsvarande EN-standarder. Detaljerad information finns på ssab.com.

          Tjocklek

          SSAB Laser® -toleranserna motsvarar ¾ av EN 10029 som standard.

          Bredd

          -0/+4–10 mm beroende på tjocklek.

          Längd

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Nominell längd
           (mm)
           Toleranser
           (mm)
           2000 ˂ l ≤ 10000 - 0 / + 15
           10000 ˂ l ≤ 15000 - 0 / + 20
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            Nominell längd
            (mm)
            2000 ˂ l ≤ 10000
            Toleranser
            (mm)
            - 0 / + 15
            Nominell längd
            (mm)
            10000 ˂ l ≤ 15000
            Toleranser
            (mm)
            - 0 / + 20

            Form

            I enlighet med EN 10029.

            Planhet

            ≤ 3 mm/m avvikelse från planhet för både leveranstillstånd och laserskurna delar.

            Ytegenskaper

            Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

            Leveranstillstånd

            Termomekaniskt valsad.

            Yt- och kanttillstånd

            Varmvalsad plåt: obetad yta och skurna kanter som standard.

            Tillverkning och andra rekommendationer

            Alla SSAB Laser® -produkter har optimerats för laserskärning, kallformning och svetsning.

            SSAB Laser® ML Plus är ett avancerat termomekaniskt valsat svetsbart finkornigt stål för laserskärning och kallformning. Det är inte lämpligt för värmebehandling vid temperaturer över 580 °C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

            För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

            Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

            Kontakt information

            www.ssab.com/contact