SSAB Domex® 460MC Plus

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

SSAB Domex 460MC Plus är ett HSLA-stål med förbättrad seghet och lokala formbarhetsegenskaper. Den nya generationens HSLA-stål tillverkas med noggrant kontrollerade produktionsparametrar som resulterar i en finare mikrostruktur och låg variation i mekaniska egenskaper. Den fina mikrostrukturen förbättrar avsevärt klippkantens kvalitet, leder till bättre lokal formbarhet med bibehållen utmärkt global formbarhet och förbättrar segheten.

Dimensionsintervall

SSAB Domex 460MC Plus finns i tjocklekar på 4.00–10.00 mm och bredder upp till 1800 mm som rullar, spaltade band eller formatklippt plåt i längder upp till 16 meter.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns ReH
  (min MPa)
  Brottgräns Rm
  (MPa)
  Förlängning A80 1)
  (min %)
  Förlängning A5 2)
  (min %)
  Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90°
  (x t)
  4.00 - 10.000.157 - 0.3937 460 520 - 670 15 19 0.0
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna gäller i längsriktningen.

   Bockningsegenskaper för både längs- och tvärriktning.

   1) A80-värdet gäller tjocklekar < 3.00 mm.

   2) A5-värdet gäller tjocklekar ≥ 3.00 mm.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
    40 J / -60 °C
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     40 J / -60 °C
     Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Al
      (min %)
      Nb
      (max %)
      V
      (max %)
      Ti
      (max %)
      0.10 0.03 1) 1.50 0.025 0.010 0.015 0.09 2) 0.20 2) 0.15 2)
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat.

       1) Uppfyller kraven för kategori A (tunna beläggningar) förvarmförzinkning i EN 10149-2.

       2) Summan av Nb, V och Ti är högst 0.22 %

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 4.00 - 10.000.157 - 0.3937
        Typiskt CEV 0.29
        Typiskt CET 0.20
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Tjocklek (mmin)
         Typiskt CEV
         4.00 - 10.000.157 - 0.3937
         0.29
         Tjocklek (mmin)
         Typiskt CET
         4.00 - 10.000.157 - 0.3937
         0.20
         CET and CEV formula

         Toleranser

         SSAB Domex levereras med SSAB Domex toleranser, med förbättrade garantier jämfört med EN 10051. Mer detaljer finns på SSAB.com

         Tjocklek

         SSAB Domex tjocklekstoleranser motsvarar 2/3 av EN 10051 som standardvärde. Efter särskild överenskommelse kan toleranser ner till 1/3 av EN 10051 levereras för vissa produkter och dimensioner.

         Längd och bredd

         SSAB Domex toleranser för bredd och längd följer SSABs standard och erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

         För bandstål och formatklippt plåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

         För bandstål och formatklippt plåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

         Efter särskild överenskommelse kan snävare toleranser levereras för vissa produkter och dimensioner.

         Längdtoleranser gäller endast formatklippt plåt.

         Form

         Enligt EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

         Planhet

         SSAB Domex toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

         Planhetsgarantier gäller endast formatklippt plåt.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass B, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Termomekaniskt valsad.

         Yt- och kanttillstånd

         SSAB Domex MC produkter finns med obetad eller betad yta med råkant eller skuren kant.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         SSAB Domex MC är kallformningsstål som inte lämpar sig för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580°C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

         SSAB Domex passar väl för alla vanliga termiska och mekaniska skärprocesser. SSAB Domex erbjuder goda kallformningsegenskaper. Svetsning kan utföras med alla vanliga metoder och tillsatsmaterial.

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

         Kontakt information

         www.ssab.com/contact