Kundcase

Tänk innanför boxen

29 april 2020 6 min läsning

""

Information om fallstudien

Industri Återvinning

På denna påhängsvagn uppgraderades skåpet från Domex® 100XF till Hardox® 450, vilket gav en viktbesparing på 1,8 ton, eller 45 %, för de uppgraderade delarna. Detta innebär cirka 5 % mer nyttolast per tur och leder till minskad bränsleförbrukning och ökad transporteffektivitet.

Information om fallstudien

Industri Återvinning

SSAB EcoUpgraded

Tillsammans med våra kunder uppgraderar SSAB ständigt olika konstruktioner av stål. SSAB EcoUpgraded minskar mängden CO2 både i stålproduktionen och under maskinens hela livslängd.

Från tidpunkten då koldioxidminskningen överstiger utsläppen från tillverkningen är skopans användning en ren koldioxidbesparing.

EcoUpgraded logo

Koldioxidbesparing

SSAB EcoUpgraded Domestic waste transfer trailer
  Beräkningsdata
Bränsleförbrukning, fullastad 60 liter/100 km
Bränsleförbrukning, olastad 30 liter/100 km
Maskinanvändning per år 100 000 km/år
Sträcka med maximal last 50 %
Livslängd 12 år
Maximal nyttolast (före uppgradering) 36 000 kg
Bruttovikt (fullastad) 63 500 kg
Vikt originaldelar 4 020 kg
Vikt uppgraderade delar 2 270 kg