Kundcase

Förändringens vindar – mindre luftmotstånd, mer last

06 juni 2019 6 min läsning

""

Information om fallstudien

Industri Tillverkare av släp och påbyggnader

Containrarna uppgraderades från 355 MPa standardstål till Hardox® 450, vilket ökade lastkapaciteten med 2 100 kg för ett komplett fordon med tre containrar. Det innebär mer nyttolast per körning och lägre bränsleförbrukning när fordonet är olastat. Elimineringen av sidoförstärkningarna minskar även luftmotståndet vilket ytterligare reducerar bränsleförbrukningen.

Information om fallstudien

Industri Tillverkare av släp och påbyggnader

SSAB EcoUpgraded

Tillsammans med våra kunder uppgraderar SSAB ständigt olika konstruktioner av stål. SSAB EcoUpgraded minskar mängden CO2 både i stålproduktionen och under maskinens hela livslängd.

Från tidpunkten då koldioxidminskningen överstiger utsläppen från tillverkningen är skopans användning en ren koldioxidbesparing.

EcoUpgraded logo

Koldioxidbesparing

SSAB EcoUpgraded Roll-on containers
  Beräkningsdata
Bränsleförbrukning, fullastad 69 liter/km
Bränsleförbrukning, utan last 35 liter/km
Maskinanvändning per år 100 000 km/år
Sträcka med maximal last 50 %
Livslängd 12 år
Maximal nyttolast (före uppgradering) 37 300 kg
Bruttovikt (fullastad) 64 000 kg
Vikt originaldelar 9 750 kg
Vikt uppgraderade delar 7 650 kg