House KD

Detail from House KD

Modern lada – Huset KD

Ölands nordöstra kust kännetecknas av små byar med fiskare och bönder. Traditionellt placeras husen och ladorna en bit från stranden så att de skyddas mot stormvindar av träd och buskar. Byggnaderna är nästan uteslutande byggda med träpaneler och plåttak.

Det var här arkitekten Timo Karasalo från GWSK Arkitekter fick i uppdrag att rita ett fritidshus för året runt-boende med fokus på hållbarhet och enkelt underhåll. Resultatet, som fick namnet Huset KD, uppnådde målet och har nominerats till arkitektpriset 2017 World Architecture Festival (WAF) Award.

Huset KD är designat och byggt utifrån Karasalos vision om en "modern lada" med en typologi som på ett naturligt sätt ansluter till byggnadstraditionerna i byn. Materialen och detaljerna är dock avsedda att ge tydliga signaler om att huset är byggt i modern tid. Det traditionella lutande ladutaket, tillverkat av färgbelagt GreenCoat®-stål från SSAB, är ett exempel på detta.

Klientens önskemål om ett underhållsfritt fasad- och takmaterial tillsammans med snabb installation ledde till att GreenCoat® valdes som material för det korrugerade plåttaket. Hög hållbarhet och låg miljöpåverkan varandra faktorer som ledde till beslutet. 

GreenCoat® är välkänt hos takläggare för sin unika formbarhet, färgstabilitet och motståndskraft mot korrosion, UV-strålning och repor. De flesta GreenCoat®-produkter har en beläggning som bygger på biobaserad teknologi (BT), där en stor del av de traditionella fossila oljorna har ersatts med svensk rapsolja. Den unika, patenterade BT-lösningen som utvecklats av SSAB minskar miljöavtrycket avsevärt.

Dessutom erbjuder GreenCoat® byggnadskonstruktörerna ett betydligt lättare material jämfört med alternativa lösningar. Det har också den lägsta temperaturförlängningen av alla metaller, vilket ger mindre buckling.

WAF Awards är en högt uppskattad utmärkelse bland arkitekter över hela världen och presenteras varje år vid World Architecture Festival, ett tredagars evenemang i Berlin för arkitekter och professionella inredningsdesigners.

Huset KD – GreenCoat® i prisbelönta arkitektur

Timo Karasalo, GWSK Arkitekter

Ölands nordöstra kust kännetecknas av små byar med fiskare och bönder. Traditionellt placeras husen och ladorna en bit från stranden så att de skyddas mot stormvindar av träd och buskar.

LinkedInFacebookPinterest  Mail

Huset KD är nominerat till:

  • 2017 Shortlisted World Architecture Festival (WAF) Awards

House KD
House KD outside view

8 questions for Timo Karasalo

8 frågor till Timo Karasalo

Vilka utmaningar var du tvungen att övervinna när du designade Huset KD?

Utmaningen var att passa in en modern byggnad i en gammal bymiljö. Jag ville hitta en byggnadstypologi som anslöt naturligt till byns nuvarande skala och grammatik. Det här projektet handlar om att låta detaljer i den lokala byggnadstraditionen inspirera designkonceptet.

 

Varför valde du stål för taket och inte andra material?

Idén om en "modern lada" kom upp ganska tidigt i skissfasen, eftersom byggnaderna i området nästan uteslutande är byggda med plåttak. Jag såg det som en naturlig koppling till den lokala byggnadstraditionen.

 

Vad kan du säga om GreenCoats® kvalitet generellt?

Jag har bara goda erfarenheter av GreenCoat®-stål. I vårt dagliga arbete vill våra kunder att vi väljer material som är både tåliga och miljövänliga. När det gäller arbete med tunnplåt uppfyller GreenCoat® båda de kriterierna.

 

Använde ni några unika designelement för takkonstruktionen?

Jag ville ha ett så lätt tak som möjligt. Så jag konstruerade prefabricerade takstolar med standardstål som del av ett dragstångssystem. Den lätta känslan i exteriörplåten kunde då återspeglas även i interiören.

 

Vad tycker du om att du valde hållbart stål med svensk rapsolja i beläggningen?

Speciellt i det här projektet kändes det väldigt bra att tala om för bönderna i området att ytbeläggningen kom från deras egna åkrar!

 

Varför valde du en metallic silver kulör för taket?

Jag har alltid varit mycket attraherad av den kombinationen, plåttak och ljusgrå väggar! På grund av kravet på underhållsfria fasader valde jag ljusgrå betong. I kombination med metallic silver-kulören lyckades jag länka till gamla traditioner fast på ett modernt sätt.

 

Har du fler exempel på byggnader där GreenCoat®-stål används eller kommer att användas?

Ett av våra pågående projekt är en tillbyggnad av en befintlig kontorsbyggnad. Vi håller på och designar två nya våningar med en sammanlagd yta på 4000 m2. De nya fasaderna kommer att tillverkas av glas och GreenCoat®-stål.

 

Hur känns det att vara slutkandidat till WAF Awards 2017?

Det är naturligtvis en stor ära men också ett erkännande att det går att skapa bra arkitektur trots en begränsad budget.

Timo Karasalo
House KD

Summering

PROJEKT: BLÄSINGE, ÖLAND, SVERIGE »HUSET KD«
PRODUKT:
GREENCOAT® FÄRGBELAGT STÅL
MÅL:
BYGGA ETT MODERNT FRITIDSHUS, INSPIRERAT AV TRADITIONELL DESIGN MEN MED UNDERHÅLLSFRIA OCH HÅLLBARA MATERIAL.
FÄRG:
METALLIC SILVER, RR40/SS0045
ARKITEKT:
GWSK ARKITEKTER, STOCKHOLM; TIMO KARASALO

BILDER HUSET KD: “LINUS FLODIN, BARABILD.SE”;
COPYRIGHT:
SSAB

pdf 551 Kb
GreenCoat® presenterar stolt House KD av GWSK Arkitekter, Stockholm