Fjärilen

Fjärilen

Enastående komposition – Fjärilen

Det nya bostadsområdet Fjärilen i Uppsala  består av byggnader med helt olika storlek och arkitektonisk  inriktning. På ena sidan av området står höga storstadsaktiga  byggnader på fem våningar eller mer. På den andra  sidan har byggnaderna en tydlig småstadskaraktär. Mitt  emellan ligger “Fjärilen”, ett unikt flervåningshus som  fungerar som ett arkitektoniskt nav med detaljer som går ihop  med båda de omgivande stilarna.

Fjärilen har fått stor uppmärksamhet i arkitektvärlden genom sitt anslående, välkomponerade yttre och den smarta användningen av material. Byggnaden har också blivit slutkandidat till Stålbyggnadspriset 2017.

För att skapa denna ovanliga byggnad valde den prisbelönta  arkitekten Rahel Belatchew att arbeta med detaljer  som fasadskiftningar och blandade tak. På fasaden användes en stående  panel. Taket inspirerades av traditionella svenska villor  med djupa och högt välvda tak. Stadskvarteret runt Fjärilen  innehåller redan byggnader i många material och  färger. Belatchew ville därför skapa en monokrom  effekt och begränsade sig till en enda färg och ett enda material på  både taket och fasaderna. Ett viktigt mål var dessutom att välja  byggnadsmaterial som har låg påverkan på miljön.

En nära dialog etablerades mellan arkitekten,  SSAB och plåtslageriföretaget, Erikssons Plåt & Kopparslageri  AB. Belatchew Arkitekter valde mellan många olika färgprover av GreenCoat® och bestämde sig för en unik  gul nyans.

GreenCoat PLX Pro BT är välkänt bland plåtslagare och takläggare för sin unika  formbarhet och färgstabilitet. Vid tillverkningen används  en biobaserad teknologi (BT) där en stor del av  de traditionella fossila oljorna  ersatts med svensk rapsolja. SSABs unika, patenterade BT-lösning  minskar miljöavtrycket avsevärt.

Dessutom har GreenCoat PLX Pro BT hög resistens mot korrosion,  UV-strålning och repor. Installationen var problemfri och  tack vare den låga temperaturförlängningen blev resultatet en ren yta  utan buckling eller deformering.

Stålbyggnadspriset delas ut vartannat år till ett byggnadsverk  där man  utnyttjar stål på ett innovativt, miljömässigt hållbart  och arkitektoniskt tilltalande sätt. Syftet är att uppmuntra till ett  effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till  nya idéer och inspirerande lösningar.

Fjärilen facade

Fjärilen är nominerad för:

  • 2017 Shortlisted Stålbyggnadspriset

Fjärilen exterior

6 frågor till Rahel Belatchew:

Varför valde ni just stål för taket och fasaden och inte andra material?

Vi ville ha en monokrom byggnad med ett enda material på taket  och fasaden. Stål visade sig vara idealiskt för det syftet.

Vilka utmaningar var ni tvungna att övervinna när ni designade Fjärilen?

Utmaningen var att skapa en övergång mellan två kvarter med väldigt olika typologi.

Vad kan du säga om GreenCoats® kvalitet generellt?

Produkten har visat sig vara mycket pålitlig och har gett oss en mycket tillfredsställande finish utan bucklor.

Vad tycker du om att ni valde hållbart stål med svensk rapsolja i beläggningen?

Alla alternativ till fossilbaserade oljor är välkomna.

Varför valde ni färgen Harvest Yellow?

Vi tillbringade en hel del tid med att leta efter den rätta gula nyansen. Harvest Yellow är både ljus och varm.

Hur känns det att vara slutkandidat till Stålbyggnadspriset 2017?

Det är en stor ära.

Rahel Belatchew
Fjärilen

Summering

PROJEKT: UPPSALA, SVERIGE «FJÄRILEN»
PRODUKT:
GREENCOAT PLX PRO BT
MÅL:
ATT UT VECKLA ETT HYRESHUS SOM BÅDE HAR EN KREATIV ARKITEK TONISK UTFORMNING OCH DESSUTOM UPPFYLLER HÖGA MILJÖKRAV.
FÄRG:
HARVEST YELLOW, RR24 / SS0189
ARKITEKT:
BELATCHEW ARKITEKTER AB
PLÅTSLAGARE:
ERIKSSONS PLÅT & KOPPARSLAGERI AB

FOTON FJÄRILEN: ÅKE E:SON LINDMAN;
COPYRIGHT:
SSAB

pdf 445 Kb
GreenCoat® presenterar stolt Fjärilen (the butterfly) av Belatchew Architekter AB