Duroxite® 201

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Duroxite® 201 är utvecklat för tillämpningar som utsätts för kraftig nötning och stötslitage och består av speciellt utvalda nötningsbeständiga material svetsade på en basplåt av Hardox® 450 -stål. De hårdpåsvetsade materialet består av primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegerings karbider som fördelas jämnt i en duktil eutekisk austenitmatris. De extra tillagda multilegeringskarbiderna är hårdare och finare än de kromrika karbiderna och låser ihop de stora primära kromrika karbiderna i en matris.

  Viktiga fördelar

  • Underlag av Hardox® 450 har bättre motstånd mot plastisk deformation tack vare den höga sträckgränsen som gör att det fjädrar tillbaka efter slag
  • Ger starkare stöd på grund av Hardox-stålets höga hårdhet och bättre bindning mellan hårdpåsvetsningen och basstålet.
  • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 200 både vid förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stötprestandan är bäst vid rumstemperatur

  Typiska Användningsområden

  Duroxite® 201 har ett brett användningsområde inom bland annat gruv-, cement- och stålindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Gruvdrift Siktplåtar, foder till lastarskopor, matarsystem för kulkvarnar, skydd för skopskär, sidoskydd för skopor, stup, linerplåtar och foder till uppfordringsskopor
   Cement Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, matarskruvar, gyratorhöljen, valsar till kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
   Kraft Tömningsstup för kol
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Gruvdrift
    Siktplåtar, foder till lastarskopor, matarsystem för kulkvarnar, skydd för skopskär, sidoskydd för skopor, stup, linerplåtar och foder till uppfordringsskopor
    Cement
    Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, matarskruvar, gyratorhöljen, valsar till kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
    Kraft
    Tömningsstup för kol

    Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

    Standard dimensioner

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Standardtjocklekar för påsvetsning
     Metriska mått
     6 mm on 6 mm
     10 mm on 10 mm
     6 mm on 20 mm
     6 mm on 25 mm
     6 mm on 32 mm
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      6 mm on 6 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      10 mm on 10 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      6 mm on 20 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      6 mm on 25 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      6 mm on 32 mm

      Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

      Standard plåtstorlekar

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Metriska mått Imperialistiska mått
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1,8 m x 3,0 m 6' x 10'
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Metriska mått
        1.2 m x 2.4 m
        Imperialistiska mått
        4' x 8'
        Metriska mått
        1.5 m x 3.0 m
        Imperialistiska mått
        5' x 10'
        Metriska mått
        1,8 m x 3,0 m
        Imperialistiska mått
        6' x 10'

        Ovanstående standardstorlekar är tillgängliga för alla standardtjocklekar av hårdpåsvetsning. Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

        Mekaniska egenskaper

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Slitegenskaper
         ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
         Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

         (HRC)
         Typisk ythårdhet1)

         (HV)
         Yta
         (g max)
         75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
         (g max)
         Flera lager 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

          2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

          3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

          Mikrostruktur

          Mikrostrukturen i Duroxite® 200 består av primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegerade karbider med en typisk hårdhet på 2500 till 3000 HK4) jämnt fördelade i en duktil eutekisk austenitmatris, Den typiska volymfraktionen av primära kromrika karbider håller sig mellan 30 och 40 procent med 7-10 procent multilegerade komplexa karbider.

          4) HK är mikrohårdheten vid Knoop-provning av mycket sköra material eller tunnplåt.

          Toleranser

          Tjocklek

          Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom +10 % av specificerad tjocklek.

          Planhet

          Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1,5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1,5 m (5’) x 3,0 m (10’). För plåtar som är mer än 1,5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Standardtjocklekar för påsvetsning
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått
           Metriska mått 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm on 8 mm 25 41
           6 mm on 6 mm 25 41
           10 mm on 10 mm 12 25
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

            Leveranstillstånd

            Duroxite® 201 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

            Tillverkning och andra rekommendationer

            Svetsning, skärning, formning och bearbetning

            Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.

            Säkerhetsåtgärder

            Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.