Maximera din fordonskonstruktion

Att ”maximera konstruktionen” innebär för dig som konstruktör att få tillgång material som gör att du kan förverkliga så många av dina idéer som möjligt. Eller annorlunda uttryckt: konstruktionen ska avgöra materialvalet – och inte tvärtom.

Tillverkarnas hållfasthetskrav ökar hela tiden. Till följd av detta utökar SSAB hela tiden sitt Docol® AHSS-sortiment, vilket ger konstruktörerna tillgång till ett allt större utbud av starka lättviktsstål för kritiska säkerhetskomponenter i fordon.

Mindre material, samma hållfasthet

För att minska komponenternas vikt vill du använda minsta möjliga mängd material som fortfarande uppfyller tillverkarens hållfasthetskrav. Att skapa tunna konstruktioner är mindre riskfyllt om din materialleverantör håller en konstant kvalitet och tjocklek.

På SSAB producerar vi alltid samma Docol AHSS-sorter (t.ex. martensitiskt, tvåfas o.s.v.) vid samma verk, så vår kvalitet och tjocklek är alltid extremt jämn. En annan fördel: du kommer att upptäcka att dina slutkomponenter blir mer exakta och därför enklare att montera – särskilt vid automatisk montering.

Maximera fordonets konstruktion

Håll igång produktionen

För att bibehålla styrkan samtidigt som du använder mindre AHSS måste konstruktionen troligen ha en komplexare geometri. Om du arbetar med oss kan vi garantera att de AHSS-material du använder i dina försök har den lokala och globala formbarhet och kvalitet på klippkanterna som din konstruktion kräver.

Exempelvis har nya Docol® HE en finare mikrostruktur och förbättrad kantduktilitet, vilket gör det möjligt att forma delar med skurna kanter utan att riskera mikrosprickor, grader eller defekter. Det leder inte bara till en hållbarare komponent på lång sikt utan bidrar även till att minska spillet och risken för produktionsavbrott.

Spara pengar och vikt

SSABs kunder och våra egna konstruktörer upptäcker hela tiden konstruktioner i AHSS för fordonssäkerhetskomponenter med liknande simuleringsresultat som konstruktioner i aluminium – och med samma vikt som aluminium – men till betydligt lägre kostnad. Även om aluminium fortsatt kan komma att användas i vissa premiumbilar så pekar det mesta på att AHSS och UHSS kommer att dominera den övriga marknaden. I synnerhet verkar nästa generations massproducerade elbilar redo att utnyttja UHSS i stor omfattning för artiklar som skyddande batterihöljen.

Snabbare konstruktioner

Våra AHSS-experter är beredda att hjälpa dig förbättra krocksäkerheten, minska vikten och förbättra livscykelanalyserna. I vårt stöd ingår följande:

  • Materialval
  • Utmattningsanalyser
  • Formnings- och verktygsrekommendationer
  • Svetsnings- och fogningsexpertis
  • Snabb leverans av provmaterial