Vad har ”nyttjandevärde” med avancerat höghållfast stål att göra?

Den ekonomiska termen ”nyttjandevärde” är ett viktigt begrepp i samband med investeringar. Men den kan även användas för att förklara fördelarna med att använda olika material i tillverkningen – särskilt i fordonsindustrin där materialförsörjning är en komplex uppgift som beror på många faktorer.

En standardiserad industri

Fordonsindustrin har ofta egna standarder som anger vilka egenskaper varje avancerad, höghållfast stålsort måste ha. Dessa kan vara mycket krävande. Genom att köpa material som uppfyller dessa standarder kan inköparna säkerställa att de har valt rätt material för den aktuella tillverkningen. De mekaniska egenskaper som ingår i en standard skapar även en god grund för prisjämförelser, vilket säkerställer kostnadseffektivitet för råmaterialet.

Förutom råmaterialpriset har produktionen inverkan på den slutliga enhetskostnaden för en fordonsdetalj. Om vi exempelvis tittar på produktionstakten så påverkas den av olika parametrar som körtid, spill och stilleståndstid för att nämna några. För att få en helhetsbild måste du även lägga till tiden för initial inställning och efterbearbetning samt energiförbrukning och eventuellt spill.

Docol, stål för bilar

Alla dessa faktorer avgör den slutliga kostnaden för en lösning och därmed lönsamheten, för underleverantören eller fordonstillverkaren. Materialvalet kan dock göra stor skillnad när priset per kg råmaterial ska omvandlas till en styckkostnad när delen tillverkas.

Maximerar körtiden, minimerar energiförbrukning och spill

Körtiden beror bland annat på om produktionsmetoden/maskinen har en kort eller lång startprocess. Detta har i sin tur inverkan på satsstorleken, som kan påverka totalkostnaden.

Körtiden beror även på stilleståndstiden. Maskiner kan stå stilla på grund av problem med material som inte fungerar som förväntat, verktygsslitage eller inställningar som måste ändras på grund av ojämna materialegenskaper.

Energikostnaderna beror på produktionsmetoden, som ofta beror på materialvalet. Genom att välja ett material som kan tillverkas med lägre energiförbrukning kan du öka lönsamheten – eller som vi ser det, öka materialets nyttjandevärde.

Spill är, som namnet antyder, ett slöseri med tid och pengar. Genom att använda material som fungerar som förväntat under en längre tid och inte spricker kan spillet reduceras.

Rörelsekapitalet är en viktig parameter för lönsamheten, och ju mer material som måste lagerhållas för att säkra produktionsflödet, desto mer kapital är bundet i produktionen.

Det totala utfallet för delar som kan skickas till monteringslinjen beror på allt det som nämnts ovan. För att uppfylla dessa villkor kan både det inledande materialvalet och leverantörsvalet vara avgörande.

Definition av nyttjandevärde

På SSAB ställs vi inför samma utmaningar i vår ståltillverkning. Med vår Lean-baserade företagsfilosofi granskar vi alla detaljer som kan förbättra vår leveransförmåga. Det är vårt åtagande att stötta våra kunder under hela processen för att säkerställa bästa resultat, hela vägen till slutmontering.

I många fall har vår erfarenhet och kunskap hjälpt fordonstillverkare att förbättra små detaljer relaterade till materialval, konstruktion eller produktion – detaljer som kan påverka totalkostnaden. Det är detta vi kallar nyttjandevärde för våra kunder och partners.

Relaterat innehåll