Ahss med hög kantduktilitet – nu en verklighet

Introduktionen av nya avancerade höghållfasta stål (AHSS) med hög kantduktilitet kan vara lösningen för fordonstillverkare som ställs inför utmaningar vid konstruktion och produktion med HSLA-material.

Kantduktilitet är en vanlig begränsande faktor för fordonstillverkare som utvecklar komplexa delar. De som använder konventionella HSLA-material måste ofta hantera problem som spill, kassationer, tekniska problem och kostnader.

En ny lösning har dock nyligen introducerats på marknaden. De varmvalsade HE-stålen ger fordonstillverkare tillgång till avancerade höghållfasta stål med förbättrad kantduktilitet – så att de kan dra full nytta av materialets egenskaper och utveckla nya och innovativa komponenter.

Steget före

HE-stålen är specifikt utvecklade för de mest krävande tillämpningarna och tillverkningskraven i fordonsindustrin. De har en finare mikrostruktur som ger bättre kantduktilitet med avsevärt ökad lokal formbarhet, kantkvalitet och hålexpansion. Det gör det möjligt att forma delar med skurna kanter utan att riskera mikrosprickor, grader eller defekter som fördyrar produktionen.

Många användningsområden

Dessa förbättrade egenskaper gör HE-stålen lämpliga för en rad olika chassikomponenter, konsoler och säten samt delar till drivlinor, kopplingar och komponenter som är pressade med en sträckt kant. Dessutom ger HE utmärkt resultat vid finstansning, vilket öppnar för nya användningsområden.

Docol med hög kantduktilitet

Utvecklade av SSAB

De här nya stålsorterna är utvecklade av SSAB och unika på marknaden. De ingår i strategin för Docol® stål som går ut på att inte bara skapa starkare stålsorter utan även förbättra egenskaperna i våra befintliga och populära AHSS-sorter.

Docol® HE stål är ett resultat av de innovativa produktionsmetoderna i den moderna anläggningen på SSABs varmvalsverk, som har nödvändig kapacitet och precision för att åstadkomma exakt de egenskaper vi vill ha. Den låglegerade sammansättningen resulterar i bättre svetsresultat med konventionella metoder samt utmärkt formbarhet i allmänhet.

Docol® HE går för närvarande att få med en sträckgräns på 355 MPa, 420 MPa, 460 MPa och 500 MPa. De är tillgängliga i tjocklekar från 2 till 6 mm och levereras som coil eller plåt. Inom en snar framtid kommer utvecklingen av denna ståltyp att inriktas på större tjocklekar och högre sträckgränser.

Fullständig certifiering

Docol® HE stål uppfyller och överträffar EN10149.2. De kan levereras med dubbla certifieringar för att lösa produktionsproblem eller möjliggöra nya komplexa konstruktioner utan att behöva ändra befintliga standarder.

Kort sagt tar Docol® HE vid där HSLA slutar. Dessa nya varmvalsade stålsorter kommer att bilda en plattform för mer innovativa konstruktioner med färre produktionsutmaningar, vilket kan skapa möjligheter till ökad konkurrenskraft.LÄS MER OM DOCOL® HE