Tvåfasstål (DP): utmärkt duktilitet och energiupptagning

Tvåfasstål för bilindustrin har en utmärkt balans mellan duktilitet, hög brottgräns, kallformbarhet och mycket god krockenergiabsorption. Dess höga grad av deformationshärdning i tidigt skede (n-värde) motverkar lokal midjebildning på grund av omfördelning av töjningar – vilket ger en mycket enhetlig förlängning. Tvåfasstålets låga sträck-/brottgränsförhållande ger hög global formbarhet och goda drag- och sträckpressningsegenskaper – kombinerat med god svetsbarhet.

  Grundläggande om tvåfasstål

  Tvåfasstålens mikrostruktur är till stor del en ferritisk matris med martensitiska ”öar” som den hårda andra fasen. Den mjuka ferritfasen är praktiskt taget kontinuerlig, så tvåfasstål för fordon har utmärkt global duktilitet. När tvåfasstål deformeras koncentreras töjningen till den mindre hållfasta ferriten som omger martensitöarna. Detta ger tvåfasstålen deras höga initiala kallhärdningsgrad (n-värde).

  Tvåfasstål med högre hållfasthet (t.ex. brottgräns > 1000 MPa) skapas oftast genom att öka mängden martensit och bainit. Vid en given hög brottgräns uppvisar tvåfasstål en låg sträckgräns (Re/Rm) och hög härdningskapacitet. Tvåfasstål är därför särskilt lämpliga för formningsoperationer med hög grad av sträckning.

  Egenskaper för tvåfasstål

  • Låg sträckgräns i förhållande till brottgräns ger hög duktilitet för överlägsen kallformning med hög slutlig brottgräns.
  • Hög grad av deformationshärdning och värmehärdning höjer brottgränsen ytterligare.
  • Utmärkta djupdragnings- och goda sträckningsegenskaper.
  • Mycket bra krockprestanda: hög töjningskänslighet innebär att ju snabbare en tvåfasprofil trycks ihop, desto mer energi absorberar den.
  • Anpassade sträckgränsnivåer kan skapas för specifika tillämpningar.
  • Hög beständighet mot lokal förträngning ger mycket enhetlig förlängning.
  • Goda punktsvetsningsegenskaper.
  • Obelagd eller med korrosionsskydd med metallbeläggningar av typen EG, GI, GA och ZA.
  • Möjliggör upp till 20 % lättare bärande delar jämfört med mikrolegerade stålsorter.

  Fordonstillämpningar för tvåfasstål

  Kallvalsat tvåfasstål används ofta i fordon för sin låga vikt och energiupptagningsförmåga i bärande delar och krockkomponenter, inklusive bildelar med komplex geometri. Exempel på användningsområden:

  • Stötfångare
  • Tvärbalkar
  • Motorfästen
  • Golvpaneler
  • Främre underredesplåtar
  • Längsgående balkar
  • Stolpar och stolpförstärkningar
  • Skenor: fram, bak och tak
  • Bakre stötförstärkningar
  • Säten
  • Passagerarframsäten
  • Sidobalkar
  • Tröskelförstärkningar
  • Tunnlar och förstärkningar

  Letar du efter stål med ännu högre duktilitet för ännu mer komplexa geometrier? Se våra tvåfasstål med hög formbarhet (DH).

  Kaross

  Docol tvåfasstål – sorter och mekaniska egenskaper

  För tvåfasstål (DP) är det stor skillnad mellan sträck- och brottgräns i odeformerade områden. Deformationshärdningen vid formning är mycket stark. Tvåfasstål har god formbarhet jämfört med sin hållfasthet men har begränsad hålexpansion. Den låglegerade sammansättningen gör stålen lätta att svetsa men känsliga för värmebehandling (> 200 °C).

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produktserie Product name BELÄGGNING DIMENSIONER STANDARDER Datablad
   Docol 500DP Docol CR​290Y​490T-​DP UC, GI, GA*, ZA T: 0.50 - 3.00 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.118 in
   W: Up to 60.12 in
   VDA 239-100

   Docol 500DP

   Docol CR​230Y​500T-​DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0827 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 500DP

   Docol CR​290Y​500T-​DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0827 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 500DP

   Docol 600DP Docol CR​330Y​590T-​DP UC, GI, GA, ZA T: 0.50 - 3.00 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.118 in
   W: Up to 60.12 in
   VDA 239-100

   Docol 600DP

   Docol CR​280Y​600T-​DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0827 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 600DP

   Docol CR​350Y​600T-​DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0827 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 600DP

   Docol 800DP Docol CR​440Y​780T-​DP UC, GI, GA, ZA* T: 0.50 - 2.50 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0984 in
   W: Up to 60.12 in
   VDA 239-100

   Docol 800DP

   Docol CR​450Y​780T-​DP UC T: 0.80 - 2.00 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.031 - 0.0787 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 800DP

   Docol CR​390Y​800T-​DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0827 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 800DP

   Docol CR​500Y​800T-​DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0827 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 800DP

   Docol 800DPX GI, GA* T: 0.80 - 2.00 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.031 - 0.0787 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 800DP

   Docol 1000DP Docol CR​590Y​980T-​DP UC, EG, GI, GA, ZA T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0827 in
   W: Up to 60.12 in
   VDA 239-100

   Docol 1000DP

   Docol CR​700Y​980T-​DP UC, EG, GI, GA*, ZA* T: 0.70 - 2.10 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.028 - 0.0827 in
   W: Up to 60.12 in
   VDA 239-100

   Docol 1000DP

   Docol CR​700Y​980T-​DP-LCE UC, EG, GI, GA*, ZA* T: 0.50 - 2.10 mm
   W: Up to 1511 mm
   T: 0.020 - 0.0827 in
   W: Up to 59.49 in
   SSAB

   Docol 1000DP

   Docol CR​700Y​1000T-​DP UC, EG T: 0.50 - 2.00 mm
   W: Up to 1527 mm
   T: 0.020 - 0.0787 in
   W: Up to 60.12 in
   SSAB

   Docol 1000DP

   Docol 1000​DPX GI, GA* T: 1.00 - 2.00 mm
   W: Up to 1320 mm
   T: 0.0394 - 0.0787 in
   W: Up to 51.97 in
   SSAB

   Docol 1000DP

   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    *Kan fås på begäran.

    Formning av Docol tvåfasstål

    • Lågt sträck-/brottgränsförhållande innebär hög duktilitet, vilket ger materialet utmärkta egenskaper för pressning, dragpressning och global formning – men med hög brottgräns.
    • Deformationshärdning och värmehärdning kan ytterligare höja brottgränsen för den färdiga delen.
    • Docol kallvalsat tvåfasstål (CR DP) har färre legeringar än varmvalsat (HR) tvåfasstål, vilket underlättar svetsning, inklusive motståndspunktsvetsning.

    Har du frågor om tvåfasstål? Vår tekniska support kan tillhandahålla specifik vägledning om pressning, dragpressning och formning av tvåfasstål för din fordonskomponent, samt rekommendera vårt tvåfasstål med hög formbarhet/duktilitet efter behov.

    Formning av Docol stål

    Ytterligare fördelar med Docol® tvåfasstål

    • Fyra kallvalsade, hållfasta stålfamiljer: Docol 500DP, Docol 600DP, Docol 800DP och Docol 1000DP.
    • 48 standardsorter i de fyra familjerna av Docol tvåfasstål, inriktade på specifika lägsta sträck- och brottgränser och standardspecifikationer – med ytterligare 11 sorters tvåfasstål tillgängliga på begäran.
    • EG, GI, GA och ZA finns som korrosionsskydd för många tvåfasstålsorter.

    OEM-specifika tvåfasstål

    Enskilda Docol DP-stålsorter kan skräddarsys enligt tillverkarens specifikationer eller tillverkas enligt internationellt accepterade standarder, som VDA 239-100:2016, EN 10338:2015, EN 10346:2015 eller SSABs egna stränga standarder. Vi uppmanar dig att kontakta oss tidigt i konstruktionsprocessen om din krockskydds- eller konstruktionskomponent kräver tvåfasstål med specifika egenskaper eller om våra tvåfasstål med hög formbarhet/duktilitet (DH) är ett bättre alternativ.

    Fördelarna med Docol® tvåfasstål för respektive teammedlem

    Säkerhetsingenjörer: Tvåfasstålets låga sträck-/brottgränsförhållande gör det utmärkt för energiupptagande krockkomponenter.

    Viktminskningsingenjörer: Upp till 20 % lättare än mikrolegerade stål, vilket ger möjligheter att använda tunnare dimensioner för att minska tjockleken på bärande bildelar.

    Produktionsingenjörer: Hög duktilitet för utmärkt global formbarhet med enhetlig förlängning av djupdragna delar. Goda punktsvetsningsegenskaper.

    Inköpare: Stort utbud av Docol tvåfasstål för att uppfylla dina ingenjörers specifika tillämpningsbehov samt DH-alternativ.

    Minska mängden inbäddad koldioxid

    Docol tvåfasstål är ”framtidssäkert”.

    PROVPLÅTSLAGER

    Prova själv

    Med vårt provplåtslager kan du få AHSS-prover för de flesta av våra kommersiellt tillgängliga stål – samt prover av våra nyaste men ännu inte kommersiellt lanserade stålsorter. Vi levererar plåtrullar, plåtar och anpassade längder i alla storlekar, vilket är unikt inom branschen. Efter 1–2 veckor är ditt material klart att levereras vart som helst i världen.

    Andra stålkategorier