Visa upp dina projekt här

Vi på SSAB söker alltid exempel på intressant och kreativ arkitektur att visa upp. Det enda villkoret är att COR-TEN® stål är en väsentlig del av projektet. Vårt team av redaktörer kommer att granska ditt bidrag, och presentera det om det godkänns.

Enter your details and we will contact you

COR-TEN®

COR-TEN®

För extra väderbeständighet och lång livslängd
Med sina korrosionsskyddande egenskaper minimerar COR-TEN® behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till kraftigt sänkta underhållskostnader under produktens hela livscykel.

Utöver låga underhållskostnader innebär det minskade behovet av korrosionsskydd minskad förbrukning av färg och lösningsmedel, vilket gör COR-TEN® till ett miljövänligt stålalternativ.

Typiska tillämpningar är ytskikt för byggnader.