Rambalkar för tunga tipp- och lastfordon

SSABs rullformade chassirambalkar, tillverkade av Strenx® 700MC-stål, är expertverifierade och fälttestade lösningar för att bygga starkare, lättare chassiramar av högre kvalitet för tippbilar, betongbilar och andra tunga fordon. Dessa rambalksämnen – som levereras från lager – är kostnadseffektiva, högkvalitativa lösningar för tillverkare av tunga last- och tippbilar.

Kontakta oss

Minska fordonets vikt samtidigt som du ökar hållfastheten

SSAB Services börjar med varmvalsat, höghållfast Strenx 700MC konstruktionsstål som vi rullformar till långa C-profiler, det vill säga hellånga, rambalksämnen eller ”hjälpramsbalkar”. Rambalkarna används sedan för att bygga hjälpramar för krävande, lastbärande tillämpningar – särskilt inom lyft, hantering, tippning och tunga transportfordon.

Eftersom Strenx 700MC-stål har högre brottgräns kan tillverkarna minska fordonets eller tippflakets vikt samtidigt som de ökar nyttolasten. SSABs rambalkar uppfyller eller överträffar (i förekommande fall) kraven i EN 10162, vilket säkerställer att du får en produkt av högsta kvalitet.

Chassiramprofil
pdf 91 Kb
Ready-made subframe sections for tipper and trailer subframes
Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek Längd Bredd Höjd
  5 mm 6–13 mm 80 mm 160 mm
  6 mm 6–13 mm 80 mm 180 mm
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Behöver du storlekar eller SSAB-sorter som inte anges här? Kontakta oss.

   Fördelar med rambalkar tillverkade av Strenx® 700MC

   Rullformning

   Högkvalitativa rambalkar med snäva toleranser

   SSABs sammanhängande rullformningsprocess är specifikt utvecklad för formning av våra höghållfasta stål, som Strenx 700MC. Till skillnad från traditionell manuell kantpressning är vår rullformning av rambalkar en snabb, kontinuerlig process som eliminerar dubbelhantering. Resultatet är ytterst konsekventa balkprofiler, tillverkade med snäva toleranser och en attraktiv, jämn yta – serietillverkade och levererade just-in-time till dig.

   C-profil

   Rambalkar med optimerade dimensioner för tunga fordon

   Traditionellt har många tillverkare använt låglegerat, tjockt stål i sina ramkonstruktioner, vilket resulterat i tyngre fordon. Genom att använda Strenx 700MC-stål – med sitt höga styrka/vikt-förhållande, i optimala dimensioner för kraftiga ramar – effektiviseras din konstruktion och tillverkning samtidigt som du kan erbjuda kunderna högre nyttolast.

   Varför välja en rambalk från SSAB Services?

   Lastbilsförare.

   FÖR SLUTANVÄNDARE:

   • En lättare underram ökar nyttolasten och användarnas intäkter samtidigt som de totala bränslekostnaderna minskar
   • Ökad livslängd och lättare fordon innebär ökad hållbarhet
   Inköpare i en lagerlokal.

   FÖR INKÖPARE:

   • Just in time-leveranser
   • Inga kassationer i verkstaden – bara monteringsfärdiga rambalkar
   • Lägre totala produktionskostnader och lagerhållningskostnader
   Konstruktör som arbetar vid skrivbordet.

   FÖR KONSTRUKTÖRER:

   • Högt styrka/vikt-förhållande hjälper dig att optimera din produkt
   • Rambalkarna har verifierats av SSABs ingenjörer och testats i fältförhållanden
   Produktionschef i en verkstad.

   FÖR PRODUKTIONSCHEFER:

   • Exakta tvärsnitt påskyndar montering, svetsning osv.
   • Frigör verkstadskapacitet och fokusera på värdeskapande förädling

   Rätt rambalkar i stål för tunga fordon

   Våra höghållfasta rambalkar är tillverkade av Strenx stål, som har högre prestanda än vanligt konstruktionsstål. Strenx stål bidrar till minskad vikt, ökad nyttolast, lägre bränsleförbrukning och ökad hållbarhet.

   Plåtbockning i verkstad.

   Dra nytta av våra skräddarsydda ståltjänster

   Genom att kombinera SSAB:s premiumprodukter och vår erfarenhet inom konstruktion och stålbearbetning får du en tjänst som är svår att överträffa. Fråga oss om kap-, bock-, borr- och bearbetningsresurser. Tillsammans kan vi fastställa var SSAB kan erbjuda det största mervärdet, så att du kan fokusera mindre på frågor som lagerhållning och mer på att få ut produkterna på marknaden snabbare.

   Relaterat innehåll