SSAB Academy – Kompetensutveckling i Luleå

Våra medarbetare, med sin gedigna kunskap inom ståltillverkning, är en av SSAB:s styrkor och viktigaste tillgångar. När vi nu växlar över till fossilfri stålproduktion tar vi tillvara mer än 100 år ackumulerad expertis i att framställa stål inom SSAB, samtidigt som vi bygger ny kunskap anpassad till framtidens behov.

SSAB Academy är vårt koncernövergripande utbildningsramverk för att kompetensutveckla och kompetensväxla våra medarbetare i vår fossilfria omställning. Med stöd från Fonden för en rättvis omställning börjar vi utveckla SSAB Academy med anpassade pilotutbildningar i Luleå. Visionen är att SSAB Academy ska bli koncernövergripande, där utbildningar per ort anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov.

People working in Luleå

SSAB Academy i Luleå

Uppbyggnaden av SSAB Academy i Luleå är en viktig satsning för SSAB där vi vill bygga en utbildningsmodell som blir betydelsefull för både SSAB:s och de enskilda medarbetarnas kompetensbehov. Satsningen inleds med två pilotutbildningar som lanseras under hösten 2023; en för att utbilda våra medarbetare till certifierade elektriker och en ledarskapsutbildning.

  • Elektriker är en kritisk resurs på den externa arbetsmarknaden och målet med utbildningen är att SSAB Luleå ska kunna bli självförsörjande på utbildade och certifierade elektriker och därmed säkra sitt kompetensbehov.
  • Ledarskapsutbildningen fokuserar på att stärka våra ledare att leda i förändring.

Syftet med pilotprogrammet är att bygga upp en modell för kompetensutveckling under SSAB Academy, samtidigt som vi riktar oss till en yrkeskategori som vi just nu vet är kritisk nyckelkompetens att säkra för framtiden. Den modell och metod vi definierar kan vi sedan applicera på andra kompetens- och yrkesområden när vi fortsätter att bygga utbildningar inom ramen för SSAB Academy.

Projektet Kompetensutveckling i Luleå har en budget på ca 40 miljoner kronor och pågår 2023-2025. Det medfinansieras av Europeiska unionen genom Tillväxtverket.

Contact: Sandra Söderberg [email protected]