Nyckeltal

Fem år i sammandrag, koncernen

 
Nyckeltal 2016 - 2020 2020  2019  2018  2017  2016
Försäljning SEK millions 65 396  76 485  74 941  66 059  55 354 
Rörelseresultat SEK millions -325  2 159  5 181  3 838  1 213 
Resultat efter finansnetto SEK millions -802  1 770  4 644  2 863  324 
Resultat efter skatt SEK millions -490  1 279  3 805  2 311  937 
Rörelsens kassaflöde SEK millions 2 859  3 447  5 969  6 511  2 293 
Nettoskuld SEK millions 10 278  11 696  8 582  11 574  17 887 
Balansomslutning SEK millions 88 601  93 978  92 487  87 476  90 913 
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 2,0  3,0  7,0  6,0  2,0 
Räntabilitet på eget kapital efter skatt % -1,0  2,0  4,0  2,0 
Nettoskuldsättningsgrad % 19  19  14  22  34 
Antal anställda, vid årets slut 13 974  14 514  15 223  14 925  14 980 

 

Exklusive jämförelsestörande poster
Från 2019 inklusive IFRS 16