Sustainability Expedition: där stål möter hållbarhet

Vi kan vårt stål. SSAB har verkat i stålbranschen i över 140 år, och bidragit med väsentligt material för att bygga vår värld. Trots detta står nu stålindustrin inför en stor utmaning – den är fortfarande en betydande källa till CO₂-utsläpp. Det är därför SSAB tar nästa steg och fortsätter vårt hårda arbete med resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Via Sustainability Expedition tar SSAB ställning inför det akuta behovet att bekämpa klimatförändringen och att säkerställa en mer hållbar framtid. Detta innebär mer än bara prat, det handlar om ledarskap, innovation och konkreta åtgärder. Att vara ett hållbart företag innefattar allt från den egna verksamheten till att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål och att alltid leta efter nya utvecklingsmöjligheter. 

Klimatförändringen i våra tankar – hållbarhetsenkäten

Vi har tillfrågat över 3 000 personer i Sverige och Finland under perioden 4–18 december 2018 för att mäta allmänhetens syn på hållbarhet och vad som är viktigt för att skydda vår planet. Resultaten viktades för att vara demografiskt representativa för både yrkesarbetande och studerande i Finland och Sverige.

En av slutsatserna är att mer än 80 % av de svarande upplevde att klimatdebatten blivit allt intensivare på sista tiden. Majoriteten i bägge länder kände även att klimatförändringen är ett av de största hoten mot mänskligheten, tillsammans med resursknapphet, föroreningar och befolkningstillväxt 

Men, vems är ansvaret? Bara ca 20 % av de svarande var medvetna om deras lokala företags åtgärder och mål avseende hållbarhet. Man såg företagen som lika ansvariga för att bemöta klimathoten som internationella avtal och ickestatliga organisationer. Man efterfrågade större tydlighet och de flesta svarande var intresserade av ökad debatt om hållbarhet, i synnerhet relaterat till specifika åtgärder som företagen vidtar. Som företag, måste vi tillhandahålla dessa fakta.

Hållbar verksamhet för att bekämpa klimatförändringen

Hållbar verksamhet är nödvändig för att skydda miljön, och även för att göra bra affärer. Vi har redan idag mycket CO2-effektiva masugnar som ligger ca 7 % under genomsnittet i EU. I USA använder vi elektriska ljusbågsugnar för att tillverka vårt stål och återanvänder över 95 % skrot i produktionsprocessen.

Vår traditionella masugnsteknik kommer att ersättas med elektriska ljusbågsugnar, med start 2025 i Oxelösund och fortsätter 2030–2040 i Raahe i Finland liksom i Luleå i Sverige. Detta parat med förbättringar av vår processteknik gör att vi kommer att kunna minska våra nuvarande utsläpp med 25 % till 2025 och eliminera dem helt till 2045.

Fossilfri stålproduktion 2045

HYBRIT, eller Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, är ett samarbetsprojekt med Europas största järnmalmsproducent, LKAB, och en av Europas största elproducenter, Vattenfall. Denna teknik använder väte som ersätter det kokskol som traditionellt används vid malmbaserad stålproduktion. Genom att använda vätgas som reduktionsmedel, består biprodukten i denna process av vatten i stället för koldioxid – ett sätt att drastiskt minska CO2-utsläppen från stålproduktionen. Resultatet är ett revolutionerande stål som framställts med världens första fossilfria ståltillverkningsteknik,

Detta ambitiösa projekt är redan på god väg i och med bygget av en pilotanläggning i Luleå som kommer att gå i produktion 2020. Målet är att ha en lösning för fossilfri stålproduktion 2035 och att bli helt fossilfria 2045.

När denna nya process tagits i bruk kommer SSAB att kunna eliminera 10 % av CO2-utsläppen i Sverige och 7 % i Finland. Vi hoppas kunna leda vägen för en mer hållbar stålproduktion över hela världen för att bekämpa klimatförändringen.

Produktinnovation för hållbarhet och prestanda

Kunderna vill ha högsta kvalitet, men de kräver också hållbara och effektiva lösningar. Kort sagt, SSAB:s högkvalitativa, höghållfasta stål erbjuder en hållbar lösning som svarar mot många av våra kunders behov. 

Ett bra exempel på hur dessa fördelar kan beräknas är SSAB:s koncept EcoUpgraded. Vi har möjlighet att identifiera tillämpningar som utlovar möjligheter till minskade CO2-utsläpp vid användning. En jämförelse mellan de potentiella CO2-minskningarna i användningsfasen och den CO2 som släpps ut vid produktionen påvisar miljöfördelarna med att uppgradera till höghållfast stål.

Samarbete i Sustainability Expedition

Sustainability Expedition är en resa som kräver samarbete och partnerskap. Vi arbetar nära lokala aktörer, som bland annat myndigheter och universitet, för att förverkliga hållbarhetsplaner. Vi på SSAB uppmuntrar en laginsats som omfattar alla medarbetare i hela företaget.

Vi fortsätter att utveckla vårt varumärke och vår position som en inflytelserik aktör inom den globala stålindustrin. Denna resa kräver nya visioner för hållbarhet, liksom nya tänkare. Vi bjuder in nya begåvningar till Sustainability Expedition – nästa generation av ledande experter som kommer att stärka vårt hållbara ledarskap för en fossilfri framtid.

Bloggar om Sustainability Expedition

maj 17 2019

Varje litet steg du tar betyder mycket!

maj 10 2019

Utvecklingsingenjör på produktionsavdelningen

apr 30 2019

Viktigt rena vatten för att skydda miljön

Kan avloppsvatten vara intressant kanske någon frågar. Absolut, det är riktigt spännande och ett viktigt område att arbeta med. Jag heter Kati Manninen och är anställd på SSAB Europe i Brahestad. Jag arbetar som reningsverksspecialist.