Hållbarhetsdata

Social data

På denna sida

Totalt antal olyckor, dödsolyckor och olycksfallsfrekvens

Totalt antal olyckor och antal dödsolyckor

Olycksfallsfrekvens

Mångfald av styrelse, ledning och anställda

Procentuell andel individer inom företagets ledningsstruktur per kön

Procentuell andel individer inom företagets ledningsstruktur per åldersgrupp

Procentuell andel anställda per personalkategori, kön och åldersgrupp

Kön

Åldersgrupp