Hållbarhetsdata

Social data

  Totalt antal olyckor, dödsolyckor och olycksfallsfrekvens

  Totalt antal olyckor och antal dödsolyckor

  Olycksfallsfrekvens

  Mångfald av styrelse, ledning och anställda

  Procentuell andel individer inom företagets ledningsstruktur per kön

  Procentuell andel individer inom företagets ledningsstruktur per åldersgrupp

  Procentuell andel anställda per personalkategori, kön och åldersgrupp

  Kön

  Åldersgrupp