Hållbarhetsmål

SSABs hållbarhetsstrategi innehåller mål på både kort och lång sikt. Läs om några av våra mål nedan. Alla våra hållbarhetsmål presenteras i vår Årsredovisning.

Först med fossilfritt stål

Icon 9 12 13

Använd stål bättre: Miljömässiga fördelar med SSABs stål

SSAB SSAB EcoUpgraded- konceptet belyser de miljömässiga fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål, inklusive minskade utsläpp på grund av lägre vikt, förbättrad bränsleekonomi och produkter med längre livslängd, men också det faktum att SSABs kunder använder mindre stål när de uppgraderar till höghållfasta stål.

Vårt mål för 2022 är 1 miljon insparade ton stål, definierat som viktminskning genom uppgradering. Målet är baserat på volymerna av våra höghållfasta stål som levereras till våra kunders produkter jämfört med dagens branschstandarder.

Först med fossilfritt stål

SSAB genomför en strategisk färdplan för att revolutionera ståltillverkning, och för att vara världens första stålföretag som under 2026 levererar fossilfritt stål till marknaden. Detta inkluderar en aktiv ledarroll i HYBRIT joint venture-initiativet med LKAB och Vattenfall. De kommande åren innehåller olika milstolpar för SSAB och HYBRIT.

Ledande hållbarhetsprestanda

Säkerheten främst

Alla på SSAB har rätt till en hälsosam arbetsmiljö utan olycksfall. Vårt mål är att förebygga alla arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar och att bli världens säkraste stålföretag.

Icon 3
Mål 2022 2025
LTIF 1.63 <1,5
TRIF 7,7 <5,0

LTIF = antalet olyckor som resulterat i frånvaro i mer än en dag per miljon arbetade timmar (Loss Time Injury Frequency).

TRIF = total registrerbar skadefrekvens per miljon arbetade timmar (Total recordable injury frequency)

Resurseffektiv drift

SSAB har åtagit sig att minimera all negativ miljöpåverkan från våra verksamheter. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att minimera utsläpp och förbättra material- och energieffektiviteten. SSAB har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera företagets gröna omställning. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egna verksamhet kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan.

Icon 9 12 13
Mål KPI 2022 2026 2032
Minskning av utsläpp av växthusgaser, basår 2018 CO2e-minskning, miljoner ton 0,5 1,8 4,1
CO2e-minskning 4 % 15 % 35 %
Cirkularitet (i det skandinaviska produktionssystemet) Användning av skrot/H-DRI 20 % 39 % 54 %
Slagganvändning 82 % 100 % 107%

Science Based Targets initiative (SBTl) har godkänt minskningsmålet för C02e för år 2032, vilket inkluderar Scope 1- och Scope 2-utsläpp. I linje med vad SSAB kommunicerade i januari 2022 om inriktningsbeslutet om att påskynda den gröna omställningen, så kommer vi se över vårt klimatmål som en del av förstudien. Det kommer också innefatta en eventuell uppdatering i enligt med ett 1,5 °C scenario.

Science Based Targets

Inkludering och mångfald

En central del av SSABs strategi är att bygga upp en högpresterande organisation med starkt engagemang. Som en del i detta arbetar vi för främja mångfald och inkludering för att säkerställa olika förmågor, kompetenser och erfarenheter.

Mål 2022 2025 2030
Kvinnor i ledande befattningar
32 % 35 % 37 %