Delar och kit Lastväxlarram

Lastväxlarram

Det här monteringskittet för en lastväxlarram består av laserskurna precisionsrör och kallformade profiler tillverkade av Strenx 700 MC höghållfast stål. Den testade och verifierade konstruktionen är ett starkt och lätt alternativ till traditionella konstruktioner, som ofta består av varmvalsade sektioner i standardstål. 

Monteringskittet innehåller sammansvetsade delar som bildar en komplett lastväxlarram som kan användas som bas för tippflak, containrar osv. med en maximal lastkapacitet på 20 000 kg och en längd på 6,0 m.

 

Kontakta oss

Egenskaper och funktioner

  • Laserskurna delar med exakt inpassning, enkel placering av komponenter och effektiv slutmontering. 
  • Upp till 30 % lägre vikt på ramen med bibehållen lastkapacitet.
  • Upp till 60 % kortare monteringstid. 
  • Upp till 70 % kortare svetssträng. 
  • Mindre deformation och behov av riktning efter svetsning.

Kittets innehåll

• Alla prefabricerade SSAB-delar som behövs för ett komplett montage. 
• Krok och rullkit (tillval). 
• Monteringsritningar. 
• Monteringsanvisningar.

Leveransvillkor 

• Varmvalsade och kallformade rör med laser- eller plasmaskurna kanter. 
• Kallformade profiler och plana plåtdelar i varmvalsat material.

Toleranser

• Rördelar enligt SFS-EN9013-341/342, SFS-EN 22768-1-m 
• Andra delar enligt SFS-EN9013-231/432

Leveransvillkor

• FCA Borlänge

Tekniska data

Last-
kapacite 
t max  

Längd,
total t        

Längd,  
bädd 

Bredd Krokens höjd  

Vikt,  
delar i kittet 

 20 000 kg  6,2 m    6,0  m          2,55 m           1,45 m         497 kg          

Bearbetning och andra rekommendationer


Svetsning, bockning och fräsning Rekommendationer finns i SSAB:s broschyrer på www.ssab.com. Du kan även kontakta Tech Support, techsupport@ssab.com. Följ anvisningarna avseende monterings- och svetssekvens. 

Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annan bearbetning av produkten i samband med montering.