Kontakta Engineering services

Utgående från OEM-tillverkarens perspektiv undersöker SSAB Product Development and Engineering möjligheterna att förbättra produktportföljen. Därefter tar man in specialister som stöd under produktutvecklingsprocessen. Samarbetet i den tidiga projektfasen och SSAB:s unika utvecklingsmetoder ger oss ett försprång och förkortar tiden till färdig produkt – och minskar kostnaderna.

SSAB Engineering contact form