Unik hybridmaskin från Huddig har SSAB Domex® i ramen

Unik hybridmaskin från Huddig har SSAB Domex® i ramen

En helt ny entreprenadmaskin, baserad på avancerad hybridteknik, är nästa stora innovation från svenska Huddig AB. Företaget tillverkar midjestyrda entreprenadmaskiner, skräddarsydda för krävande uppgifter inom järnväg, el och entreprenad.

– I Tigon Technology använder vi hybridtekniken på ett världsunikt sätt, säger Per Söderström, konstruktör vid Huddig AB i Hudiksvall. Vår fullhybridteknologi kombinerar diesel- och eldrift samt genererar och regenererar energi på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt i en entreprenadmaskin.

Tigon Technology ger maskinen högre verkningsgrad och bättre prestanda. Det resulterar i lägre bränsleförbrukning, mer effekt, högre dragkraft, tystare gång och bättre miljöprestanda. 

– Och vi använder faktiskt mer SSAB Domex®-stål än tidigare i de nya maskinerna, berättar Per. Driften sker via elektriska hjulmotorer och därför har vi inga traditionella axlar utan hjulen monteras på konsoler av höghållfast stål fästa direkt på chassit.


Terränggående grävlastare

De midjestyrda grävlastare som är Huddigs signum är terränggående, tekniskt avancerade konstruktioner.

– Vi har få riktiga konkurrenter, säger Per Söderström. Våra kunder förväntar sig att få maskiner som i alla lägen lever upp till deras krav, har hög kapacitet och driftsäkerhet, även i väldigt besvärliga förhållanden.

Det är inte många Huddig-maskiner som kommer fram till den omfattande slutkontrollen och provkörningen som är identiskt lika. Det finns många varianter och kunderna specificerar sina grävlastare så att de passar just deras behov.

I princip finns Huddig i tre grundutföranden, City, Cable och Rail. City-modellerna är speciellt anpassade för att arbeta i trånga stadsmiljöer. Cable är konstruerad för installation av kabel, arbete med stolpresning med mera, medan Rail bland annat har sänkbara axlar med järnvägshjul.


Intresse i USA

På senare tid har Rail-serien väckt stort intresse i USA och Huddig har etablerat sig på den nordamerikanska marknaden.

– Vi ser stora möjligheter på järnvägssidan i USA. Sedan vi startade den här satsningen har vi levererat ett tiotal Rail-maskiner dit och fler är på gång, säger Per.

– En enda Huddig kan arbeta oerhört effektivt med de flesta arbetsuppgifter som förekommer längs och på en järnväg, förklarar Per. Vi har sett massor av exempel på entreprenörer som flyttar gränserna för vad vi trodde var möjligt med hjälp av sina Huddig-maskiner.

Han tar slipersbyte på järnvägen som exempel. Tidigare utfördes sådant arbetet med stora, specialkonstruerade tåg. Det förutsätter att spåret är helt avstängt så länge arbetet pågår. Dessutom kräver utrustningen högre bemanning och kostnaderna drar iväg…


60 slipers i timman

– Med en Huddig kan skickliga förare byta 50-60 slipers i timman, säger Per. De kan dessutom köra upp på spåret var som helst längs linjen och har inga problem att släppa fram trafiken genom att helt enkelt köra åt sidan så att tågen kan passera.

Det är ingen överdrift att påstå att en Huddig är ett universalverktyg. En ensam förare kan göra jobb som tidigare krävde stora insatser av både maskiner och personal.

– Mycket av vårt utvecklingsarbete sker i nära samarbete med våra kunder. De vet vad de vill ha och vi hjälper dem att utveckla effektiva verktyg, säger Per.

Huddig har i princip all kompetens i huset. Här finns både produktutveckling, plåtbearbetning och tillverkning.

– Dessutom har vi egna programmerare som arbetar med alla de datoriserade funktionerna i styrsystemen som kontrollerar allt från drivning och hydraulik till stödben, liftutskjut och säkerhetsmarginaler, säger Per.

Säkerhet är ett honnörsord hos Huddig. Det ska vara tryggt att arbeta, även i en liftkorg som befinner sig 22 meter upp i luften.

– Våra tidigare liftar har inte så långa utskjut, de klarar 14,2 respektive 20,1 meter. Den nya modellen når längre, har den 25 procent högre lyftkraft och är godkänd för AMS, Arbete Med Spänning, vilket gör den både flexibel och effektiv vid uppdrag i till exempel elnätet, berättar Per.


Shape-konceptet

Den nya liften utvecklades inom ramen för SSABs Shape-koncept och bommarna levereras bockade och svetsade till Huddig från företaget LogWeld.

– Sedan kompletterar vi själva med infästningar och andra detaljer, förklarar Per.

För att minimera vikten och effektivisera tillverkningen har Huddig valt höghållfast SSAB-stål till hela konstruktionen.

– Vi lägger mycket tanke på vilka stålsorter vi ska använda till olika detaljer, säger Per. Och det är mycket SSAB i vår produktion. Grävaggregaten är av SSAB Domex® 420, till skoporna använder vi Hardox och SSAB Domex® 355. Stödbenen tillverkas också av SSAB Domex® 355, liksom ramarna, men där har vi också SSAB Domex® 420.


Bockbarheten viktig

Han lyfter fram bockbarheten i alla riktningar som en värdefull egenskap hos stålet.

– Arbetet flyter på bättre om vi inte behöver ta hänsyn till sådana faktorer, säger han. Dessutom kan vi utnyttja materialet bättre och får mindre skrot vid tillskärningen.

Han uppskattar också svetsbarheten och ytan på SSAB Domex®.

– Våra produkter är utsatta för stora påfrestningar när de rullar i terrängen. Det ökar risken för utmattning, men vi kan förebygga mycket genom smartare konstruktioner och hög kvalitet på svetsarna.

Midjestyrda maskiner av det här slaget består i princip av en fram- och en bakram. Lite förenklat är rambalkarna U-profiler, vända mot varandra och hopsvetsade.


Tankar i ramen

– Det här skapar stora hålrum i ramen som vi använder dels som dieseltank, dels till hydrauloljan, säger Per. Därför är det extra höga krav på svetsningen.

I dag är alla Huddig som lämnar verkstaden specificerade som motorredskap klass 1. Det innebär bland annat krav på B-körkort och max 50 km/t. Samtliga har motorer från Cummins.

– Visserligen tillverkad i Europa, men i USA är det en uppenbar fördel att ha ett lokalt varumärke på motorn, säger Per. Samma gäller faktiskt också väsentliga delar i hydraulsystemet.


Järnvägstrenden bra för Huddig

I dag producerar Huddig ett par nya grävlastare i veckan och har en rejäl orderstock.

– Våra nyheter, Tigon Technology och skyliften Lift 20X2, stärker vår position på marknaden, säger Per. När det gäller hybridtekniken har vi ett rejält försprång och ligger så långt fram i utvecklingsarbetet att vi snart kan dra igång tillverkningen av en förserie.