Laminate FoodSafe

Laminate Foodsafe

En färdig lösning för livsmedelsindustrin

SSAB Laminate FoodSafe testas noggrant för att uppfylla livsmedelsindustrins stränga krav. Livsmedel kan till och med vara i direktkontakt med laminatet.

SSAB Laminate FoodSafe används t.ex. i kylrum och väggar och tak i frysar. Laminate FoodSafe-beläggningen är mycket formbar och slitstark. Produkten är vanligen vit och har låg glans och slät yta. 

Laminate FoodSafe håller sig säker och intakt. Den uppvisar utmärkta resultat för alla nedanstående kriterier: 

  • Giftfrihet
  • Korrosionsskydd
  • Härdighet mot våt nötning
  • Lätt att rengöra
  • Repbeständighet
  • Vattenupptagning

GreenCoat® FoodSafe produkter tillhandahåller överlägsna tekniska funktioner och följer gällande EU-förordningar EG nr 1272/2008 och (EU) nr 10/2011. Färgbelagda och laminerade produkter tillverkas alla enligt EN 10169 + A1 och uppfyller gällande REACH-föreskrifter och är helt fria från kromater.

 

Produktdetaljer

Laminate FoodSafe

Laminate FoodSafe

ANVÄNDS TILL
HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER
BELÄGGNING
FÄRGPALETT
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Inomhusapplikationer

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER

Livsmedelssäkerhet

Mekanisk hållbarhet

BELÄGGNING

FÄRGPALETT

DATABLAD