Inomhusanvändning

Användning inomhus

Värme, kyla, ventilation

Material som ska användas inomhus, till exempel i värme- och kylsystem, ventilation, belysning och väggar, måste se bra ut, vara lätt att använda, sänka kostnaderna, vara miljövänligt och hälsosamt.

SSABs produkter för inomhusbruk levereras färgbelagda och färdiga att använda. Det är kostnadseffektivt eftersom det eliminerar behovet av tidskrävande beläggning i efterhand eller extra material och utrustning.
PRODUKTNAMN
HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER
BELÄGGNING
DATABLAD
PRODUKTNAMN
GreenCoat FoodSafe BT
HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER

Biobaserad teknologi (BT)

Livsmedelssäkerhet

BELÄGGNING

Normal

DATABLAD