Borlänge nyheter

2023 års pensionärer och ”25-åringar” avtackade med fest och glam

16 februari var det dags för årets veteranfest. Då avtackades de som gick i pension eller hade varit anställda i 25 år på SSAB i Borlänge 2023 med en fest.

Av de 72 som bjudits in deltog 57 personer med sambo/maka/make i festen.

2023 gick 29 personer i pension varav 18 deltog i veteranfesten som ägde rum på Domnarvsgården. 43 personer hade varit anställda i 25 år under 2023 varav 39 deltog i festen.

Efter avtackning och utdelning av gåvobrev blev det tre rätters middag och sedan underhållning av Mathias ”Biffen” Larsson med band och senare en diskjockey.

 

Foto: Henrik Hansson

De som gick i pension under 2023 är i alfabetisk ordning:

Tor Alm, Hans Andersson, Jan Andersson, Rolf Andersson, Jan-Eric Armgren, Peder Bergström, Olle Brunnstedt, Per-Arne Engström, Torbjörn Eriksson, Stefan Flink, Per Folmerz, Eva Forslund Nyberg, Anders Fridström, Per Hindriks, Thomas Hälleberg, Leif Jansson, Peter Jansson, Kennet Karlsson, Yvonne Karlsson, Ove Kaustinen, Aulis Koskela, Robert Nilsson, Jan-Erik Norström, Per Olsson, Per Persson, Bjarne Sandberg, Monika Savberg, Rolf Sörensen, och Marita Östlund.

 

Foto: Henrik Hansson

De som varit anställda i 25 år under 2023 är i alfabetisk ordning:

Clas Andersson, Magnus Andersson, Mats Andersson, Thord Andersson, Tommy Andersson, Mats Annerberg, Daniel Arvidsson, Mats Dettman, Mikael Engborg, Henrik Englund, Peter Eriksson, Maja Granberg, Jonas Gustavsson, Jonny Hallberg, Joachim Hansson, Roger Hellbom, Börje Holst, Mattias Johansson, Björn Johansson, Jan Karlsson, Peter Karlsson, Richard Kvarnström, Mikael Käck, Magdalena Larsson, Magnus Larsson, Peter Larsson, Håkan Leu, Björn Lindström, Jouni Lipponen, Magnus Lundgren, Niclas Mattsson, Peter Mikkola, Per Morelius, Lotta Olsson, Andreas Roos, Erik Rutkvist, Magnus Ryberg, Lars Samuelsson, Marko Seurujärvi, Jennica Simesgården, Johan Skomorowski, Andreas Törnqvist, och Sven-Olof Utterström

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

apr 19
Andra nyheter

Andra fasen av FOSSA-samarbetet inleds

Den andra fasen av samarbetsprojektet FOSSA (Fossil-free Steel Applications) som koordineras av SSAB Europe har tilldelats finansiering av Business Finland. Projektet stödjer SSABs mål om att bygga en fossilfri värdekedja från stålproduktion till slutkund.

apr 11
Andra nyheter

SSAB och Manitou Group i samarbete om leveranser av fossilfritt stål

SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål till Manitou Group. Leveranserna väntas starta 2026 och därefter öka i omfattning i takt med att produktionskapaciteten för det fossilfria stålet byggs ut. Överenskommelsen är i linje med företagens ambitioner om att kraftigt minska både direkta och indirekta koldioxidutsläpp.

apr 10
Andra pressmeddelanden

SSAB och John Deere Forestry i samarbete om leveranser av fossilfritt stål

SSAB och John Deere Forestry Oy har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål från 2026.