Besparingsprogrammet som initierades av Ruukki Construction i juni 2023 har nu genomförts. Förändringarna har påverkat samtliga av företagets affärsenheter och verksamhetsländer. Syftet har varit att anpassa verksamheten till den svagare efterfrågan i byggindustrin och åstadkomma kostnadsbesparingar om cirka EUR 15 miljoner. I juni uppskattade företaget att åtgärderna skulle kunna påverka cirka 200 tjänster.

– Trots att den svaga efterfrågan i byggindustrin ser ut att fortsätta nästa år så tror vi starkt på vår förmåga att lyckas i framtiden. En tydligare verksamhetsmodell och ett ökat fokus på våra kärnaffärer kommer att öka vår konkurrenskraft framöver. Hållbara produkter med lågt koldioxidavtryck, täta kundsamarbeten och lokala verksamheter nära kunderna är kärnan i vår strategi, och vi kommer att fortsätta att implementera vårt investeringsprogram för att säkra en hållbar tillväxt tillsammans med våra kunder, säger Sami Eronen, vd för Ruukki Construction.

Efter åtgärderna har Ruukki Construction cirka 1 350 anställda i totalt tio länder i Norden, Baltikum och Central- och Östeuropa.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sami Eronen, vd, Ruukki Construction, tel. +358 40 557 8839