På SSAB Luleå har Koksverket genomfört ett omfattande analysarbete och har nu koll på prioriteringarna i sitt förebyggande underhåll – en grundsten för ett underhåll i världsklass.

Fredrik Lindskog är chef för underhåll ugnsmaskiner på koksverket, och han berättar att kunskapen hos erfarna medarbetare är viktig när man benar ut fel som inträffar ofta.

 • - Vi ska inte bara behandla symtomen utan även fråga oss varför felet inträffat, och ta reda på orsakerna. Det måste inte alltid vara stora åtgärder som behövs. Ibland behöver man kanske ändra körsätt, se till att ha rätt reservdelar hemma eller ha bättre underhållsinstruktioner, säger Fredrik Lindskog.

Jakob Johansson, underhållsingenjör på Underhållsutveckling, förklarar att förebyggande underhåll inte bara ska ses som en kostnad. Det är ett strategiskt verktyg som ger resultat på sista raden.

 • - Vad kostar stopp i produktionen per minut? Vilka risker medför det för medarbetarna och den yttre miljön? Koksverket har lyckats sänka kritikalitetsnivå på flera maskiner och därmed minskat risken för allvarliga händelser.

 

Engagemang och vilja


Två av SSAB Luleås superkrafter är avgörande för att nå visionen med ett underhåll i världsklass. Den ena är ledarnas och medarbetarnas engagemang och vilja att ställa upp, den andra är deras gedigna kunskap om utrustningens alla delar och funktioner. Fredrik lyfter hur bra medarbetarna är på att ställa upp när det verkligen behövs, som när något oförutsett och allvarligt inträffat. Den lojaliteten är drivkraft även i arbetet för att sänka kritikaliteten.

 • - Engagemanget för kritikalitetsanalys ökar när det blir tydligt att medarbetarnas erfarenheter tas till vara, och att arbetsvardagen blir bättre och säkrare, säger Fredrik Lindskog

 • - Vi från Underhållsutveckling coachar och hjälper till men det krävs mycket arbete av anläggningsägarna, och vi är glada att allt fler hör av sig till oss och vill komma i gång, säger Jakob Johansson.

Fredrik Lindskog framhåller att det är en trygghet att veta att man jobbar med rätt saker i rätt ordning.

 • - Nu vet vi var behoven är störst för att säkerställa personsäkerhet, produktion, yttre miljö och ekonomi, och vi har ett mycket bra beslutsunderlag när vi söker investeringar, säger han.


Underhåll i världsklass


Visionen om ett underhåll i världsklass förutsätter att vi har kunskap om nuläget och vet vart vi vill nå, samt har en strategi för hur det ska gå till. Kritikalitetsanalys är en effektiv metod för att synliggöra risker för produktionsbortfall och förstå konsekvenserna för både människorna och företaget. En god grund för en framgångsrik strategi alltså.

 

Fakta om kritikalitetsanalys


 1. Planera analysen, studera processen och samla ihop data.

 2. Introducera arbetet för anläggningsägare och driftpersonal.

 3. Klassa och välj ut kritiska objekt, definiera worst case och utvärdera konsekvenserna

 4. Analysera följder och orsaker, och fokusera sedan på högkritiska objekt.

 5. Gör en plan för åtgärder som sänker riskvärdena.

 6. Dokumentera och följ upp!