Nya tabeller med fler förberäknade resistansvärden

Det har funnits 20 sidor med förberäknade motståndsvärden för RR- och RD-pålar i handboken. Nu har dessa tabeller räknats om och även antalet tabeller har ökats. På grund av det ökade antalet sidor har tabellerna separerats till egna enskilda PDF-filer, Bilaga A (bilaga A) för pålning och Bilaga B (bilaga B) för borrning.

Båda bilagorna har totalt 56 tabeller med förberäknade knäckningsmotstånd för pålar med olika korrosionsvärden. Tabellerna innehåller motståndsvärden för tomma pålar, betongfyllda pålar och betongfyllda pålar med hänsyn till kompositeffekt. Alla resistansvärden har beräknats och angetts i ULS och i SLS. Dessa nya bilagor innehåller totalt 224 sidor med tabeller.

 

Alla sidor har tydliga markeringar överst på sidan på innehållet i respektive tabell. Detta hjälper till att hitta rätt tabell och rätt resistansvärde.

 

 

Flera mindre uppdateringar

Utöver ovan nämnda nya tabeller har manualen även flera mindre uppdateringar och fixar. Exempelvis har delfaktorerna uppdaterats för att följa Boverkets senaste uppdatering, Tabell 5,3 innehåller nu även borrkronor från Mincon och exemplet på kvalificeringsprov för svetsare har uppdaterats.

Hämta nya versioner

Ny version av handboken samt nya bilagor A och B finns tillgängliga på SSAB:s webbsidor. Du kan ladda ned PDF-filerna via länkarna nedan.

RR- och RD-pålar, Anvisningar för projektering och installation

Bilaga A, Dimensionerings – Tabeller för slagna pålar

Bilaga B, Dimensionerings – Tabeller för borrade pålar

 

Mer information om RR®- och RD®-pålar och RD®-pålvägg www.ssab.se/infra