SSAB Luleå kom på en mycket hedrande andraplats när fackförbundet Unionen utsåg vinnarna av årets Heja!-priset i kategorin Jämställdhet. Motiveringen löd: ”På SSAB är jämställdhetsfrågor en naturlig del i arbetsmiljöarbetet. De jobbar hårt med att krossa fördomarna om att SSAB är smutsigt, farligt och enbart för män, för att verkligen vara en arbetsplats där alla trivs och kan utvecklas.

”Jag är både glad och stolt över att Unionen har nominerat oss till det här priset! Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet för att skapa ett öppet och inkluderande arbetsklimat och den här nomineringen är ett bevis på att vi är på rätt väg. Jag är övertygad om att grupper med olika bakgrund, kön, erfarenheter och åldrar leder till ökad arbetsglädje och trygghet, säger Lisette Mikaelsson, plats- och produktionschef på SSAB Luleå.

Unionen lyfter också fram några av SSAB:s aktiviteter som bidragit till nomineringen, till exempel att arrangera välbesökta studiebesök för kvinnor, anpassa den externa kommunikationen, hålla föreläsningar och undersöka hur jargong och bemötande upplevs.

Lars Nordström är arbetsmiljöombud på SSAB Luleå, och har jobbat länge inom företaget:

”Det har hänt mycket på den här fronten inom SSAB. Vi har blivit mer förstående för olikheter, och det är en helt annan attityd på arbetsplatsen. Arbetsgivaren och facken uppmärksammar och tar tag i problemen när de uppstår, samtidigt som jämställdhets- och mångfaldsfrågor är en naturlig del i det dagliga arbetet.”

Heja-priset delas ut i fyra olika kategorier och finns för att uppmärksamma alla bra förebilder, lyfta fram goda exempel och inspirera fler att arbeta med frågor som rör jämställdhet, hbtqi och arbetsmiljö.