31 januari, 2024        Bokslutskommuniké för 2023
24 april, 2024            Q1 – Delårsrapport januari-mars 2024
24 juli, 2024              Q2 – Delårsrapport januari-juni 2024
23 oktober, 2024       Q3 – Delårsrapport januari-september 2024

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om inget annat kommunicerats.

Årsredovisningen för 2023 publiceras under vecka 12.

Årsstämman 2024 hålls den 24 april 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734