Borlänge nyheter

Unikt samarbete ska minska biltrafiken i Borlänge

Borlängebon gör i snitt 2,3 resor per person och dag. Merparten av dessa är arbetsresor och de flesta är under fem kilometer. Samtidigt står transporter för den absolut största delen av kommunens koldioxidutsläpp. Nu testar Borlänge kommun, Borlänge Energi, Ikea och SSAB samåkning till arbetsplatsen som alternativ till egen bil.

Det finns stor potential till snabba utsläppsminskningar genom att gå från resor i egen bil till cykel, gång, kollektivtrafik eller delad bil. I en gemensam satsning testar nu Borlänge kommun, Borlänge Energi, SSAB och Ikea en strukturerad form av samåkning.

”Vi vet att det är många som arbetspendlar i egen bil till och från jobbet i Borlänge. Om vi kan underlätta för dessa att samåka kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Borlänge”, berättar Stefan Kujanpää, avdelningschef Hållbara anläggningar SSAB Borlänge.

 

App och beteendeförändring

Lösningen är en digital plattform, en app som utvecklas av företaget Freelway. I appen kan man både söka någon att samåka med och erbjuda plats i sin bil. Appen hjälper även till med betalning.

”Appen är en del av lösningen, men det här handlar lika mycket eller ännu mer om att förändra ett beteende. För att få fler att vilja prova detta samarbetar vi med KLOT/ Klimatpsykologerna som har expertkunskap om forskning kring beteendeförändringar,” säger Jonas Flank, HR-chef på Borlänge kommun.

Freelway står bakom appen som nu lanseras för användning för anställda på SSAB, Borlänge kommun, Borlänge Energi och Ikea i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

 

Det ska vara enkelt och tryggt

Inför satsningen har projektgruppen genomfört intervjuer med medarbetarna för att se vad som kan upplevas som hinder och vilka argument som kan göra det lockande att testa samåkning. Faktorer som framkommit som viktiga är att veta hur hemfärden ska ske, vad som händer om någon behöver åka tidigare än planerat och tryggheten i allmänhet.

“Vi ser detta som en möjlighet för våra anställda att kunna göra fler hållbara val kopplat till hur man tar sig till och från arbetsplatsen. "Där kommer appen med sin enkla och smidiga bokningsfunktion underlätta”, säger Sara Bergström, tillförordnad varuhuschef IKEA Borlänge och Gävle.

 

Klimatneutralt Borlänge 2030

Borlänge är en del av Viable Cities satsning för den lokala omställningsresan Klimatneutrala städer 2030. Det innebär att vi, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär. Där är arbetspendling ett fokusområde och appen en möjlig lösning för att göra samåkningen strukturerad.

“Vi adderar nya grepp till en företeelse som redan finns men som har potential att växa. Om utfallet blir lyckat har vi hittat något som andra städer med enkla medel kan implementera. Att sprida goda exempel är kärnan i att vara en viable city”, säger Anna Wenstedt, hållbarhetsstrateg på Borlänge Energi.

På måndagen lanserades appen som ska hjälpa till att öka samåkningen för att minska biltrafiken i Borlänge. Ett unikt samarbete där Borlänge kommun, Borlänge Energi, Ikea och SSAB deltar. Från vänster Sara Bergstgröm, Ikea, Johan Flank, Borlänge Kommun, Anna Wenstedt, Borlänge Energi, och Stefan Kujanpää, SSAB. Foto: Henrik Hansson
Kategori och taggar

Relaterade artiklar

sep 25
Legala pressmeddelanden

SSAB Europe inleder fackliga förhandlingar i Raahe

Affärsområde Finland inom SSAB Europe inleder fackliga förhandlingar i Raahe till följd av fortsatt svag efterfrågan. Förhandlingarna syftar till att strukturellt minska de fasta kostnaderna med minst EUR 10 miljoner på årsbasis. Förhandlingarna omfattar åtgärder som syftar till att göra verksamheten mer flexibel, samtidigt som anpassningar görs till den svagare efterfrågan och framtida behov.

sep 20
Andra pressmeddelanden

SSAB lyfter fram behovet av policyramverk för minskade koldioxidutsläpp inom industrin under klimatveckan i New York

SSAB deltar i flera evenemang i samband med klimatveckan i New York i USA. Syftet är att bidra till diskussionen om hur man kan höja ambitionen för att skala upp och rulla ut nya klimatteknologier. Regeringar och beslutsfattare bör fokusera på att skapa marknader för materiel och produkter med nära nollutsläpp samt att säkra lika villkor.

sep 19
Andra nyheter

Världens första komponent lämpad för en skogsmaskin 3D-printat av fossilfritt stålpulver

HT Laser har 3D-printat världens första komponent i fossilfritt material som lämpar sig för skogsmaskiner. Detaljen är utformad att passa som en ingående detalj i Ponsses skogsmaskiner. Stålpulvret som tillverkas av SSAB och som användes vid utskriften av komponenten är världens första fossilfria stålpulver som lämpar sig för pulverbäddstillverkningsmetoden. Pulvret produceras utan koldioxidutsläpp och med fossilfria energikällor.