Borlänge nyheter

Unikt samarbete ska minska biltrafiken i Borlänge

Borlängebon gör i snitt 2,3 resor per person och dag. Merparten av dessa är arbetsresor och de flesta är under fem kilometer. Samtidigt står transporter för den absolut största delen av kommunens koldioxidutsläpp. Nu testar Borlänge kommun, Borlänge Energi, Ikea och SSAB samåkning till arbetsplatsen som alternativ till egen bil.

Det finns stor potential till snabba utsläppsminskningar genom att gå från resor i egen bil till cykel, gång, kollektivtrafik eller delad bil. I en gemensam satsning testar nu Borlänge kommun, Borlänge Energi, SSAB och Ikea en strukturerad form av samåkning.

”Vi vet att det är många som arbetspendlar i egen bil till och från jobbet i Borlänge. Om vi kan underlätta för dessa att samåka kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Borlänge”, berättar Stefan Kujanpää, avdelningschef Hållbara anläggningar SSAB Borlänge.

 

App och beteendeförändring

Lösningen är en digital plattform, en app som utvecklas av företaget Freelway. I appen kan man både söka någon att samåka med och erbjuda plats i sin bil. Appen hjälper även till med betalning.

”Appen är en del av lösningen, men det här handlar lika mycket eller ännu mer om att förändra ett beteende. För att få fler att vilja prova detta samarbetar vi med KLOT/ Klimatpsykologerna som har expertkunskap om forskning kring beteendeförändringar,” säger Jonas Flank, HR-chef på Borlänge kommun.

Freelway står bakom appen som nu lanseras för användning för anställda på SSAB, Borlänge kommun, Borlänge Energi och Ikea i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

 

Det ska vara enkelt och tryggt

Inför satsningen har projektgruppen genomfört intervjuer med medarbetarna för att se vad som kan upplevas som hinder och vilka argument som kan göra det lockande att testa samåkning. Faktorer som framkommit som viktiga är att veta hur hemfärden ska ske, vad som händer om någon behöver åka tidigare än planerat och tryggheten i allmänhet.

“Vi ser detta som en möjlighet för våra anställda att kunna göra fler hållbara val kopplat till hur man tar sig till och från arbetsplatsen. "Där kommer appen med sin enkla och smidiga bokningsfunktion underlätta”, säger Sara Bergström, tillförordnad varuhuschef IKEA Borlänge och Gävle.

 

Klimatneutralt Borlänge 2030

Borlänge är en del av Viable Cities satsning för den lokala omställningsresan Klimatneutrala städer 2030. Det innebär att vi, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär. Där är arbetspendling ett fokusområde och appen en möjlig lösning för att göra samåkningen strukturerad.

“Vi adderar nya grepp till en företeelse som redan finns men som har potential att växa. Om utfallet blir lyckat har vi hittat något som andra städer med enkla medel kan implementera. Att sprida goda exempel är kärnan i att vara en viable city”, säger Anna Wenstedt, hållbarhetsstrateg på Borlänge Energi.

På måndagen lanserades appen som ska hjälpa till att öka samåkningen för att minska biltrafiken i Borlänge. Ett unikt samarbete där Borlänge kommun, Borlänge Energi, Ikea och SSAB deltar. Från vänster Sara Bergstgröm, Ikea, Johan Flank, Borlänge Kommun, Anna Wenstedt, Borlänge Energi, och Stefan Kujanpää, SSAB. Foto: Henrik Hansson
Kategori och taggar

Relaterade artiklar

feb 28
Andra nyheter

SSAB fortsätter att stärka forskning och utbildning inom stålbyggande tillsammans med Tammerfors universitet

SSAB Europe och Ruukki Construction har ingått ett femårigt samarbetsavtal med Tammerfors universitet (Finland) om forskning och utbildning inom stålkonstruktioner och stålbyggnation. Avtalet innebär en fortsättning på ett långt och nära samarbete.

feb 26
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 08 2024

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 19 – 23 februari 2024 återköpt sammanlagt 1 642 433 egna aktier, varav 412 853 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 229 580 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

feb 21
Andra nyheter

SSAB och VR introducerar e-truckar i lokala leveranser i Finland

SSAB Europe och VR Transpoint, som ansvarar för VR:s logistikverksamhet, har inlett ett gemensamt projekt för att elektrifiera tunga industritransporter. SSAB Europe kommer att investera i laddningspunkter för tunga fordon vid Hämeenlinnaanläggningen i Finland. VR kommer att investera i utsläppssnåla vägtransporter genom att förvärva helelektriska lastbilar för SSAB Europes leveranser. De helt eldrivna lastbilarna kommer att vara bland de största i fråga om total vikt för regelbundna kundleveranser i Finland.