Den 6 september genomfördes Regionala Jämställdhetsdagen i Vetenskapens hus i Luleå. På scenen fanns Sandra Söderberg, HR-chef SSAB Luleå, och Jonas Lövgren, koksverkschef, för att prata om vikten av en jämställd industri och hur vi jobbar med jämställhet.

”Om alla industrisatsningar här uppe ska lyckas så måste vi som arbetsgivare vara attraktiva för både män och kvinnor, och på samma sätt måste vi ha ett attraktivt samhälle och en region som lockar kompetens.

Vi kommer att vara beroende av kompetenta och engagerade medarbetare för att kunna bedriva vår verksamhet. Inom initiativet Jämställd industri kraftsamlar vi och går samman med flera andra företag kring frågan, säger Sandra Söderberg.”

Båda betonar vikten av att jobba långsiktigt, och att hela tiden ha med jämställdhets- och mångfaldaspekten när arbetsplatser förändras eller utformas.

”Det är jätteviktigt att se framåt och bygga så att vi kan locka hit både män och kvinnor och bygga hållbarhet över tid. När vi bygger nytt kan vi se över helheten på ett helt annat sätt. Vi kan hitta lösningar att till exempel helt bygga bort tunga lyft och skapa lättillgängliga miljöer som attraherar fler, säger Jonas Lövgren.”

Regionala Jämställdhetsdagen arrangerades av Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, LTU och Region Norrbotten.