Borlänge nyheter

Utställning om SSAB Borlänges resa mot fossilfritt i Blå Lågan

”Ursäkta röran, vi ställer om” är namnet på sommarens utställning i Blå Lågan. Den handlar om den omställning till fossilfritt som SSAB Borlänge har påbörjat men även om hur alla medarbetare kan vara med och göra skillnad, både på jobbet och fritiden.

”Förra våren började vi här i Borlänge att skapa förutsättningar för att genomföra omställningen till fossilfri produktion under kommande tio åren. Och vi har kommit en bit på väg, framför allt i hur vi ska göra det här men även när det gäller vad vi ska göra”, säger Magdalena Larsson som är ansvarig för SSAB Borlänges programkontor, som har det övergripande ansvaret för att koordinera alla aktiviteter som ska genomföras i samband med omställningen.

”Det är fortfarande mycket som är oklart, till exempel vet vi inte om den första mini-millen byggs i Luleå eller Raahe, vilket kommer att påverka flödet här i Borlänge. Men det vi vet, som att vi måste ha ett mottagningssystem för rullar klart 2028 och att vi måste konvertera processer som idag drivs med fossila bränslen, det kan vi börja planera för.”


Magdalena Larsson från programkontoret i Borlänge medverkar i utställningen som visas i Blå Lågan i sommar. Foto: Henrik Hansson

Synkroniseringsgrupp bildad

Under våren har representanter för tio identifierade arbetsflöden träffats varje månad i en synkroniseringsgrupp för att skapa samsyn och få bättre kunskap om varandras områden.

”Vi har ju ingen egen organisation som kommer att jobba parallellt med ordinarie utan allt måste ske i samverkan, därför är det oerhört viktigt med samsyn, transparens och inte minst kommunikation”, förklarar Magdalena Larsson.

I sommar kommer därför en utställning om omställningen till fossilfritt att visas i Blå Lågan. Den berättar om SSABs resa till fossilfritt men framför allt om det som ska ske här i Borlänge.

” Vi kan bara berätta om det som vi vet idag, om HYBRIT-tekniken, om den tidplan som är beslutad och kommunicerad. Men vår förhoppning är att utställningen ska ge en bra sammanfattning av omställningen, var vi är idag och vart vi är på väg och att detta är en process som hela tiden förändras.”


Stefan Kujanpää är en av tio medarbetare som medverkar på bild i utställningen "Ursäkta röran, vi ställer om" som visas i Blå Lågan 19 juni-31 augusti. Här i samtal med en av besökarna vid vernissaget av utställningen. Foto: Henrik Hansson

Väcka intresse

Utställningen handlar även om den resa som Borlänge gör för att bli klimatneutralt 2030, där SSAB Borlänge är en aktörerna.

”När SSAB fick frågan om vi ville vara med i den satsning som Borlänge kommun gör för att hela Borlänge ska bli klimatneutralt 2030 var det självklart att säga ja. Det går hand i hand med SSABs strategi om att bli fossilfritt, men här handlar det om vad varje individ kan göra för att minska koldioxidutsläppen”, säger Stefan Kujanpää, avdelningschef för Hållbara anläggningar och SSABs representant i innovationsteamet för Klimatneutralt Borlänge 2030.

”Det har dessvärre varit rätt tyst om vad det är och vad som pågår men med utställningen i Blå Lågan hoppas vi kunna ändra på det.”

Både Stefan Kujanpää och Magdalena Larsson kommer att vara väl synliga i utställningsmaterialet tillsammans med åtta andra medarbetare på SSAB i Borlänge.

”Syftet med utställningen är att öka intresset för omställningen och det gör vi bland annat genom att väcka besökarnas nyfikenhet”, säger Magdalena Larsson.

Utställningen öppnar måndag 19 juni kl 11 med vernissage med representanter från Programkontoret och de olika arbetsflödena på plats i Blå Lågan. Utställningen visas till och med fredag 31 augusti 2023. Blå Lågan är öppen måndag-fredag kl 11-14.


Sommarens utställning i Blå Lågan handlar om SSABs resa mot fossilfritt men extra fokus på det som SSAB i Borlänge ska göra för att ställa om verksamheten. Utställningen pågår från 19 juni och till och med 31 augusti.
Kategori och taggar

Relaterade artiklar

sep 25
Legala pressmeddelanden

SSAB Europe inleder fackliga förhandlingar i Raahe

Affärsområde Finland inom SSAB Europe inleder fackliga förhandlingar i Raahe till följd av fortsatt svag efterfrågan. Förhandlingarna syftar till att strukturellt minska de fasta kostnaderna med minst EUR 10 miljoner på årsbasis. Förhandlingarna omfattar åtgärder som syftar till att göra verksamheten mer flexibel, samtidigt som anpassningar görs till den svagare efterfrågan och framtida behov.

sep 20
Andra pressmeddelanden

SSAB lyfter fram behovet av policyramverk för minskade koldioxidutsläpp inom industrin under klimatveckan i New York

SSAB deltar i flera evenemang i samband med klimatveckan i New York i USA. Syftet är att bidra till diskussionen om hur man kan höja ambitionen för att skala upp och rulla ut nya klimatteknologier. Regeringar och beslutsfattare bör fokusera på att skapa marknader för materiel och produkter med nära nollutsläpp samt att säkra lika villkor.

sep 19
Andra nyheter

Världens första komponent lämpad för en skogsmaskin 3D-printat av fossilfritt stålpulver

HT Laser har 3D-printat världens första komponent i fossilfritt material som lämpar sig för skogsmaskiner. Detaljen är utformad att passa som en ingående detalj i Ponsses skogsmaskiner. Stålpulvret som tillverkas av SSAB och som användes vid utskriften av komponenten är världens första fossilfria stålpulver som lämpar sig för pulverbäddstillverkningsmetoden. Pulvret produceras utan koldioxidutsläpp och med fossilfria energikällor.