Situationen på marknaden i de tio länder där Ruukki Construction har verksamhet har varit svag under en tid och lite tyder på en återhämtning på kort sikt. Mot den bakgrunden har Ruukki Construction för avsikt att öka den operationella effektiviteten genom anpassning av kostnadsstrukturen och ytterligare effektivisering av sin organisation. Detta samtidigt som man säkerställer rätt förutsättningar för att genomföra den långsiktiga tillväxtstrategin.

Åtgärderna som planeras att genomföras vid slutet av 2023 syftar till en årlig kostnadsbesparing om uppskattningsvis EUR 15 miljoner och kan komma att påverka cirka 200 tjänster. Personalpåverkan kommer att detaljeras i planerna för respektive land.

“Efterfrågan på insatsvaror till byggnadsindustrin är svag i alla de länder där vi har verksamhet. För att säkerställa vår konkurrenskraft i ett utmanande marknadsläge, behöver vi anpassa vår kostnadsstruktur i alla länder. Vi kommer dock fortsätta att genomföra vår långsiktiga strategi”, säger Sami Eronen, verkställande direktör för Ruukki Construction.

Ruukki Construction har cirka 1 500 anställda i Norden samt Central- och Östeuropa.

För mer information:
Sami Eronen, verkställande direktör, Ruukki Construction, tel. +358 40 557 8839