Samarbetet kommer att befästa Ponsses ställning som leverantör av hållbara skogsmaskiner och utgör ett led i SSABs strävan att etablera en fossilfri värdekedja.

”Det är fantastiskt att ha en pålitlig partner som Ponsse som vill följa med på vår fossilfria resa. Gemensamma insatser krävs för att uppfylla de utmanande utsläppsmålen för skogsmaskiner. Båda företagen prioriterar hållbara lösningar och vill skapa positiv påverkan genom att använda SSABs fossilfria stål i skogsmaskiner och främja innovation med respekt för naturen”, säger Lotta Ruottinen, försäljningsdirektör på SSAB Europe.

”Våra produkter och tjänster kommer att spela en avgörande roll när det gäller att hjälpa våra kunder att uppnå sina klimatmål under övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Vårt skotarkoncept PONSSE EV1 med helt elektrisk drivlina och vårt samarbete med SSAB Fossil-free™ stål är viktiga steg i vår omställning till ett koldioxidneutralt skogsbruk”, säger Juha Inberg, produktutvecklingsdirektör på PONSSE Plc.

SSAB planerar att revolutionera hela ståltillverkningsprocessen. SSAB har som mål att leverera fossilfritt stål i kommersiell skala under 2026 och i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från sin verksamhet omkring 2030. SSAB samarbetar med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall som en del av HYBRIT-initiativet för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion som kommer att ersätta det kokskol som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri elektricitet och vätgas. Denna process eliminerar praktiskt taget koldioxidutsläppen i stålproduktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Lotta Ruottinen, försäljningsdirektör på SSAB Europe, +358 50 314 3415, [email protected]
Juha Inberg, produktutvecklingsdirektör, Ponsse Plc. Tel. +358 40 0661368, [email protected]