I norra Sverige planeras många och stora industrietableringar under de kommande åren. SSAB:s planerade omställning är en av de stora satsningarna, och vi kommer att vara beroende av kompetenta och engagerade medarbetare för att kunna bedriva vår verksamhet.

Lisette Mikaelsson är plats- och produktionschef på SSAB Luleå:

- Det här är ett viktigt initiativ som jag tror kommer att hjälpa SSAB att bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Vi måste gå samman för att få en förändring av den traditionellt mansdominerade industrin, och genom att attrahera alla bidrar vi även till en ökad jämställdhet i samhället i stort, säger Lisette.

I och med avsiktsförklaringen visar vi att vi menar allvar med att aktivt arbeta för en jämställd arbetsplats. Vi åtar oss att:

- Säkerställa ett ledningsstyrt jämställdhetsarbete

- Nyansera bilden av branschen genom att utmana och förändra strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor respektive män.

- Vara en attraktiv arbetsgivare genom ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

Vi åtar oss även att årligen följa upp den egna verksamhetens jämställdhetsarbete och redovisa det till länsstyrelsen, som i sin tur kan ge oss konkreta förslag på fortsatt förbättringsarbete.

 

Mer information om satsningen Jämställd industri

Unik satsning för en jämställd samhällsomvandling i norra Sverige | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)