– Det är fantastiskt att få påbörja denna hållbarhetsresa med Vestre, som delar vårt mål om att minska koldioxidavtrycken genom hela värdekedjan. Samtidigt visar samarbetet också på bredden av användningsområdena för vårt fossilfria stål, säger Thomas Hörnfeldt, chef för hållbara affärer på SSAB.

Vestre vill vara med och driva på utvecklingen och övergången till mer hållbara material och produktionsmetoder, för att i slutändan kunna erbjuda en maximalt hållbar produkt till kunderna – något som allt fler kunder ställer allt högre krav på. Stål är också Vestres största utsläppskälla och med en övergång till fossilfritt stål beräknar man kunna sänka sitt koldioxidavtryck med omkring 60 procent. Det är ett stort och viktigt steg för att Vestre ska fortsätta uppfylla ännu fler av sina högt ställda hållbarhetsmål.

– När vi fick nys om HYBRIT-processen och SSABs fossilfria stål såg vi omedelbart detta som en stor och viktig del av vår lösning för en framtid med nettonollutsläpp. Tidiga uppskattningar visar att om allt vårt stål byttes till fossilfritt skulle vårt totala fotavtryck minska med cirka 60 procent. Vårt mål ä att vara en drivkraft för efterfrågan på det fossilfria alternativet, och i takt med att priserna på EU:s obligatoriska koldioxidkvoter ökar kommer det att bli ett ökat tryck på stålindustrin att även minska koldioxidutsläppen, säger Øyvind Bjørnstad
, hållbarhetschef på Vestre.

SSAB har som mål att leda den globala stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. Tekniken för fossilfri ståltillverkning som SSAB har utvecklat är sprungen ur HYBRIT-projektet (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) som SSAB startade 2016 tillsammans med gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall. Den går ut på att ersätta kol och koks som idag används i masugnsprocessen med vätgas och fossilfri el.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], +46736551117