Ett av SSABs strategiska mål är att anställa fler kvinnor, och som ett led i vårt jämställdhetsarbete inför vi gratis mensskydd på anläggningarna i Borlänge och Luleå. Sandra Söderberg är HR-chef på SSAB i Luleå och står bakom initiativet.

  •  -Vi behöver göra aktiva åtgärder för att få fler kvinnliga anställda och en av förutsättningarna är att skapa en attraktiv arbetsmiljö – det här är ett led i det arbetet. Det är viktigt att kunna känna sig trygg på jobbet, och eftersom alla inte har möjlighet att lämna arbetsplatsen erbjuder vi nu kvinnliga anställda tillgång till mensskydd, förklarar Sandra.


Annica Thelin är skiftgående processoperatör på stränggjutningen och hon uppskattar initiativet:

  •  -Jag tycker det är superbra! Det här är ytterligare ett steg där SSAB visar att de vill vara en attraktiv arbetsplats för kvinnor. Det är ju en naturlig del av livet så är ju skönt att det nu finns tillgängligt på samma sätt som övrigt förbrukningsmaterial som toalettpapper, tvål etc. Eftersom det fortfarande är en mansdominerad arbetsplats så är det heller inte alltid det finns någon kvinnlig medarbetare i närheten att fråga om de ha med extra mensskydd vid behov, så det här bidrar till ökad trygghet på jobbet, säger Annica.


Karin Edfast