SSAB Luleå satsar hårt på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Trivsel och välbefinnande är grunden för allt, och satsningar på mjuka värden leder till resultat även när det gäller den fysiska säkerheten. OSA-arbetet bedrivs i samverkan mellan företaget och facken.

Under två olika dagar i oktober samlades chefer och skyddsombud på SSAB Luleå till en heldags workshop om beteenden och bemötande i arbetslivet. Speciellt inbjuden föreläsare var Kristoffer Holm från Malmö universitet. Kristoffer är fil dr i psykologi och forskar inom ämnet ”Ohövliga beteenden som en social process i organisationen”. Han har studerat hur det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkar oss och våra prestationer sett ur tre olika perspektiv: offer, vittnen och förövare. En viktig del i arbetet har varit intervjuer med anställda både hos privata och offentliga arbetsgivare.

Ett användbart verktyg för hur det sociala samspelet kan åskådliggöras är den s.k. ohövlighetsspiralen. Den illustrerar hur ett bemötande som uppfattas som ohövligt kan eskalera och utvecklas till en vilja att hämnas och i slutändan resultera i ett förolämpande beteende. Det är därför viktigt att ingripa tidigt. Eftersom även ett bevittnat beteende sprider sig bildas sekundära spiraler och ohövlighet är därför ett fenomen som kan bli en del av arbetsplatsens kultur. Det finns även forskning från Nordamerika där man kunnat visa att ohövligt beteende kan kosta företagen och samhället stora pengar.

 

Den s.k. ohövlighetsspiralen illustrerar hur ett bemötande som uppfattas som ohövligt kan eskalera.

Ett ämne som det pratas för lite om

Frida Lundberg är relativt nyblivet skyddsombud på lag 1 på stålverket, och hon tyckte det var en mycket givande och intressant dag, med väldigt bra föreläsare och bra kunskap och tips att ta med sig.

- Vi har ganska mycket att jobba på, men jag tycker att vi har fått bra verktyg att ta med oss. Både saker att tänka på själv, men även kunna förmedla ut till mina arbetskamrater, säger Frida.

Vad tyckte du om ämnet?

- Man vet ju någonstans att det är viktigt, men jag tycker att jag har fått mer konkret varför det är extremt viktigt hur man säger och vad man säger och vilket sätt man säger det på och i vilket sammanhang, konstaterar Frida Lundberg.

Mats Emmoth, chef för Driftservice RH Råstål, berättar att de redan arbetar en hel del med beteenden bemötanden.

- Vi har pratat om de här frågorna i och med initiativet ”vi är varandras arbetsmiljö” som SSAB körde igenom under 2020-21. Tanken där är att man ska sitta ned i den egna arbetsgruppen och prata kring det psykosociala på arbetsplatsen. Utöver det är det ju väldigt intressant att få lyssna på någon som forskat i frågan. Då får man andra infallsvinklar och en annan förståelse för hur saker går att komma vidare med.

Hur förebygger man då ohövlighet?

Kristoffer Holm avslutade med några sammanfattande tips om hur ohövlighet går att förebygga genom att aktivt främja en hövlig arbetsmiljö.

  • Var tydlig med arbetsplatsens spelregler
  • Lär ut hövlighet: sätt tonen själv, betona att det är viktigt och få med alla på banan.
  • Lyft frågan i avslutningsintervjuer och vid medarbetarsamtal
  • Se över arbetsmiljön utifrån arbetsbelastning etc.
  • Organisationen bör ha en tydlig policy för hur man beter sig mot varandra, men också ett stödsystem för att ingen ska hamna utanför.

Det är också viktigt att individen tar eget ansvar och ser över sitt eget beteende, föregår med gott exempel och ser till att konfrontera tidigt innan konflikter växer sig större.

Bakom arrangemanget ”Träff för chefer och skyddsombud” står OSA-kommittén vid SSAB Luleå.