Hybrit pilotanläggning för direktreduktion

 

Försöken i pilotanläggningen pågår i så kallade kampanjer under 2020-2024, från och med våren 2021 med fossilfri vätgas. I anläggningen finns en direktreduktionsreaktor där reduktionen sker och ett antal elektrolysörer för produktion av vätgas med fossilfri el. En forskningskampanj pågår i ca 6-8 veckor, då är anläggningen i drift hela dygnet. Mellan kampanjerna analyseras resultaten och verksamheten förbereds för nästa kampanj. Under ett år sker ca 2-4 kampanjer.

Hybrit bygger även en pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget. Lagret invigs i juni 2022 och kommer därefter att tas i drift efter sommaren. Information om denna anläggning finns på Hybrits webb och kommer att delges närboende till lagret i ett särskilt utskick.

Om du har frågor kring HYBRIT, kontakta Hybrits kommunikatör Åsa Bäcklin: [email protected] eller 070-358 22 93.

Du kan få mer information om HYBRIT på www.hybritdevelopment.se.

 

Inför sommaren 2022

 

Mellan den 12 augusti och den 27 augusti har Lulekraft AB ett underhållsstopp, vilket kommer att medföra ökad fackling under denna period. Det innebär fackling från facklan vid Masugn 3, som vi av erfarenhet vet är den som kan orsaka bullerstörningar. Vi hoppas att ni har översyn med detta!

Därutöver behövs ett större underhållsarbete utföras på LD-gasklockan som lagrar LD-gas från stålverket. Det arbetet kommer att ske under perioden v. 33-41, vilket motsvarar mitten av augusti till mitten av oktober. Eftersom gasklockan inte kan användas då, medför det fackling av all LD-gas under den aktuella perioden. Den facklingen bedöms inte orsaka bullerstörningar på samma sätt som fackling av masugnsgas.

 

Inför hösten 2022

 

Under hösten 2022 kommer Luleå Kommun med projekt Östra Länken starta upp de etapper av projektet som rör förläggning av avloppsledningen till Uddebo reningsverk. Delar av sträckningen kommer vara inne på SSABs område, men även mellan SSAB och Svartövägen.

Om du har ytterligare frågor om SSABs verksamhet i Luleå kan du kontakta SSABs Miljöavdelning i Luleå, via SSABs Växel tfn 0920-92 000.

 

Vi önskar alla en skön sommar!

 

Platschef Monica Quinteiro och alla medarbetare på SSAB Luleå