Stålpåledagen 2022 har planerats ända sedan sommaren 2021. Man har avtalat med talare, fixat med scheman, finslipat ämnen, planerat för helheten och laddat upp med höga förväntningar fram till i dag. Planeringsfaserna har blivit tätare ju närmare d-dagen har närmat sig. Idag är den äntligen här – dagen som vi har jobbat för i flera månader. På kvällen andas många av arrangörerna nöjt ut när de lägger huvudet på kudden över att rörgruppens stora insats, Stålpåledagen 2022, än en gång har genomförts med lyckat resultat. Arbetsgruppen kan glatt klappa sig själva och kollegorna på axeln: dagen gick lysande och det var ända upp till 270 lyssnare på tråden.

Konferencieren Tomi Kaukinen presenterar talarna en efter en. VD för Tubular Products Tanja Mantere hälsar deltagarna välkomna, och sedan är det dags för den första presentationen. Teemu Yli-Kovero och Anssi Hyvärinen presenterar produktinnovationer för RR-pålar. Därefter kommer Ossi Hakanen från KFS Finland och Eelon Lappalainen från Fimpec. De berättar om den största pålningsarbetsplatsen i Finlands historia: grundandet av Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Kemi.

Eelon Lappalainen, Fimpec

Ossi Hakanen, KFS Finland


Antti är fantastisk och det är många andra med

Technology manager Antti Perälä deltar med många presentationer under dagen. Först i tur är en presentation av Kuppisparken-projektet och nya bergskor för RR-pålar. Technical manager Sondre Smeland fortsätter presentationerna genom att berätta om ett utmanande kajförlängningsprojekt vid Kattegatt i Drammen, Norge. Enligt många medverkande är just dessa genomförda projekt det mest givande under årets Steel Pile Days, förutom de nya produkterna. Efter Sondre är det dags för Anttis andra presentation som handlar om injekterade pålar och en ny injekteringsspets.

Teemu Yli-Kovero, Anssi Hyvärinen och Antti Perälä

Efter lunchpausen fortsätter projektpresentationerna med en presentation av projektet Korsvägen i Göteborg. Juhani Välisalo från Terramek presenterar montering av pålväggar i utmanande miljöer Därefter fortsätter Antti Perälä med att presentera två examensarbeten: Vilma Pakkasties diplomarbete om RDW-pålväggar och Tim van Brouwershavens och Thijs van der Broeks examensarbete om användning av RD-pålväggar i Nederländerna.

Aki Kopra från Kreate fortsätter presentationerna av stora projekt genom att berätta om Finlands största broarbetsplats Kronbroarna. Projektet är en broentreprenad på uppdrag av Helsingfors stad, som omfattar två broar: Kronbergsbron och Finkes bro. Den planerade livslängden för dessa broar är hela 200 år, vilket är dubbelt så lång tid som man normalt planerar.

Därefter tar Antti Perälä över och berättar om standarderna för stålpålar och uppdateringar av dem. Flera branschstandarder håller på att uppdateras, och till exempel en ny implementeringsstandard för stödmurar kommer att publiceras i början av nästa år.


Återvinningsbart stål och designprogram

På eftermiddagen håller Timo Koivisto från Stålkonstruktionsföreningens en intressant presentation om stålbyggande och koldioxidsnål teknik. Ett mycket aktuellt ämne i vårt företag – vårt mål är ju att vara det första stålföretaget i världen som för ut fossilfritt stål på marknaden. Antti Peräläs sista presentation handlar om SSABs egna designverktyg: RRPileCalc och PileWallCalc. Dessutom behandlas även modelleringskomponenter för Tekla Structures och Autodesk Revit.


Sista caset

Dagens sista projektpresentation hålls av Hannu Vesamäki från Kankareen Paalutus, som presenterar pålningsarbetet för Keskos trafikbutik som ska byggas i Mickels i Esbo. Utmaningen för arbetsplatsen är pålarnas kapacitet att tränga igenom varierande fyllningar. Enligt Vesamäki kommer byggandet av utmanande objekt att öka i framtiden i takt med att städerna växer och förtätas. Här utkristalliseras tanken som Eelon Lappalainen sammanfattade redan på morgonen: "Börja i tid."

Tanja Mantere och Petri Nieminen

I sitt avslutningsanförande tackar Petri Nieminen, direktör för Pile Product Line, publik, gäster och deltagare. "Puh, nu börjar pulsen gå ner", säger Tanja Mantere bakom kulisserna när sändningen är slut. Ansträngningen är över och det är dags att stänga av kameror, framträdanden och omröstningar och njuta av en lyckad dag. Ett stort tack till alla deltagare!