I Kungshamn på den svenska västkusten ligger LLENTAB som tillverkar och säljer multifunktionella stålbyggnader. LLENTAB är ett av få företag i branschen som styr hela processen, från den första skissen utifrån kundens idé till tillverkning och uppförande av hallen. Detta garanterar kvalitén i projektets alla steg. Vädret på västkusten skapar de bästa testförhållandena för de material som används vilket bland annat gjort att Llentab Steel AB nu valt Galfan från SSAB där också miljödeklarationen är en viktig del.

-          Vi stod inför en utmaning och insåg att vi behöver erbjuda en bättre korrosionsklass på vårt material. Vi ville samtidigt ha riktigt bra dokumentation på materialet och då blev valet av SSAB enkelt då de har koll på både dokumentation och produkter.  När våra miljöansvariga fick se produktdeklarationerna avseende Galfan blev dom glatt överraskade eftersom vi i vår tur ska skapa miljövarudeklarationer för våra produkter, säger Anders Lundin, VD för Llentab Steel AB.
 

Förutom Galfan så köper LLENTAB en hel del annat material från SSAB. Bland annat efterfrågas färgbelagda plåttak och då gärna GreenCoat® teknologin som tack vare att en stor del av lösningsmedlet i färgen ersatts av rapsolja har materialet en klar miljöprofil.


Krav på rostskydd i norsk kustmiljö
I LLENTAB Norge är fiskindustrin ett viktigt marknadssegment. Fiskodlingar i kustnära miljö som är utsatta för hårt väder och har krävande våta utrymmen ställer krav på korrosionsklass 3, något som Galfan är certifierat till och tidigare levererat material byttes ut.

-          En konkurrensmässig prisnivå, bra tillgänglighet och den tydliga produktdokumentationen gör valet ganska enkelt, säger Anders Henje inköpare på Llentab Steel AB.


Tillgång på material i en svår marknad
Under våren 2020 var den svenska stålmarknaden överhettad och efterfrågan översteg ofta tillgången. Med sin dominerade position på den svenska marknaden så lyckades SSAB styra om i produktionen och erbjuda kunder material när andra gick bet.

-          Tack vare våra möjligheter och resurser så fick vi fram extra Galfan-material till LLENTAB under våren och sommaren vilket vi är mycket stolta över. Det visar på vår förmåga att anpassa oss till regionala förhållanden, säger Jan Olof Melander, säljansvarig på SSAB Arendal.
 

Rekordår
Marknaden har varit stark under 2021. Det har ställt stora krav på materielleveranser och planering av verksamheten. Den traditionella industrihallen är ett av de vanligaste projekten. Utöver detta så har marknaden för padel-hallar, förrådsbyggnader och utställningshallar verkligen tagit fart under 2021.

-          En situation vi har klarat bra och där SSAB starkt bidragit till att vi fått de volymer av material vi behövt i våra projekt, säger Ander Henje.


Extern försäljning
Sedan 2020 är Llentab Steel AB ett fristående produktionsbolag i Llentab Group AB. Det innebär att man förutom den interna försäljningen till systerbolag även kan erbjuda marknaden de produkter som tillverkas i fabrikerna i Kungshamn och Gdansk.

-          Vi har märkt av att det finns ett behov ute på marknaden. Vi får mycket förfrågningar på högprofil och där har vi kunnat leverera Galfan eller färgad plåt från SSAB. Detta har skapat bra relationer med återkommande kunder och det är en bidragande orsak till den ökande volymen.


Fortsatt expansion
LLENTAB har under åren successivt expanderat och har idag projektbolag i 6 olika länder samt produktionsenhet i Sverige och Polen. Försäljning sträcker sig till betydligt fler länder och totalt har man till dags dato levererat över 10 000 hallar i olika storlekar och utföranden. Framtiden ser ljus ut med hög orderingång och i juni 2022 passar man också på att fira företagets 50 års jubileum.

 

För mer information:

SSAB
Jan-Olof Melander
Säljansvarig SSAB Arendal
E-post: [email protected]               
Llentab Steel AB
Anders Lundin
VD Llentab Steel AB
E-post: [email protected]
Mobil: 070 983 31 05 Mobil: 076 104 25 28