Som ledare för stålindustrins gröna omställning levererade SSAB redan sitt första parti fossilfritt stål i augusti 2021, världens första testproduktion av fossilfritt stål till kund. Det är ett tekniskt genombrott och visar att det är möjligt att minska utsläppen kraftigt även i stålindustrin.   
 
­─ Vi har visat att det är möjligt att faktiskt göra fossilfritt stål, och att vi därigenom kan hjälpa våra kunder att minska sina klimatavtryck. Förhoppningsvis inspirerar vi andra att ställa om snabbare och vi vill uppmuntra beslutsfattare att fatta de nödvändiga besluten. För att lyckas måste alla goda krafter agera tillsammans; företag, samhället och forskare, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.
 
SSABs plan är att fortsätta leverera fossilfritt stål från testproduktionen till kunder och att leverera fossilfritt stål i industriell skala redan 2026. Målet är att steg för steg minska SSABs utsläpp för att bli helt fossilfria senast 2045. Men för att stödja en snabb grön omställning behövs ett politiskt ramverk som säkerställer lika villkor globalt och sätter globala standarder och definitioner på hur man mäter klimatavtrycket.
 
På Expo 2020 kommer SSAB också att visa upp HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, tillsammans med sina partners järnmalmstillverkaren LKAB och energibolaget Vattenfall. De tre företagen skapade HYBRIT under 2016 med syftet att utveckla en teknik för fossilfri järn- och ståltillverkning.
 
Med hjälp av HYBRIT-tekniken vill SSAB ersätta kokskol, som traditionellt behövs för malmbaserad ståltillverkning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkningsteknik med praktiskt taget inget koldioxidavtryck. SSAB har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med cirka 10 procent, och Finlands med cirka 7 procent.
 
Läs mer: https://www.ssab.com/Event/Expo2020
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Widell, Press relations manager, SSAB, +46 76 527 25 01, [email protected]