SSABs expanderbara bergbultar (SSAB ERB) består av ett veckat stålrör med en övre toppylsa och en kragad bottenhylsa påsvetsade i varsin ände av röret.

SSAB Virsbo har cirka 80 anställda och tillverkar Expandable Rock Bolts, ERB, som säljs till stora delar av världen. All produktion sker i Virsbo och distribueras via globala grossister som tillhandahåller produkter och kompetens inom bergförstärkning. En annan stor exportvara är de höghållfasta och slitstarka rören, som kan komma att bli helt fossilfria när stålproduktionen i Oxelösund ställs om för att bli fossilfri 2026.

Idag firar vi dubbelt och inviger också en uppgraderad produktionslinje med en helt ny kapmaskin som möjliggör fortsatt tillväxt de kommande åren. Det är oerhört glädjande och säkerställer både befintliga arbetstillfällen på orten men kan även öppna upp för nyanställningar framöver, säger platschef Hans Åkerblom.Produkterna från SSAB Virsbo håller yttersta kvalitet och är ett miljövänligt alternativ för slutkunden. Stålet kommer från SSAB-koncernens egen stålproduktion och genom detta säkerställs en god och hög kvalitet med minsta möjliga miljöbelastning genom effektiv produktion och korta transporter.


Hans Åkerblom, platschef SSAB Special Steels, Virsbo

 

- Den nya kapen kommer också att tillföra en högre säkerhet för våra operatörer men också en bättre arbetsmiljö med en mer modern anläggning, förklarar Hans Åkerblom.

De expanderbara bergbultarna, ERB, var en av de snabbast växande produktgrupperna under 2019 inom SSAB Special Steels. Bultarna används under jord, exempelvis i gruvor och i väg- och järnvägstunnlar. ERB-bultarna stoppar både sprickbildning och sprickspridning. Förstärkningen uppstår genom expansion det vill säga hydroformning av bulten i det borrade hålet med högt vattentryck mot borrhålsväggen. Bultens expansion skapar friktion och förankrar den. Då får man direkt långvarigt stöd för snabbare utgrävning och installationen kräver endast vatten och inga kemikalier. SSAB har varit producent åt flera ledande distributörer av bergbultar i över 40 år.